Thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả

Thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả tuy không phải thủ tục bắt buộc nhưng là thủ tục cần thiết để chứng minh quyền đối với tác giả [...]

Dịch vụ đăng kí bảo hộ quyền tác giả

Đăng ký bảo hộ quyền tác giả là việc tác giả, chủ sở hữu tác phẩm nộp hồ sơ cho Cục Bản quyền Tác giả để cấp Giấy chứng nhận [...]

Tư vấn xử lý hành vi xâm phạm quyền tác giả

Hành vi xâm phạm quyền tác giả đang diễn ra khá phổ biến trong cuộc sống. Trên thực tế, cần phải có những biện pháp thích hợp để ngăn chặn [...]

Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả và các đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả

Tác phẩm là sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học thể hiện bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào. Việc đăng [...]

Tại sao phải đăng kí bảo hộ quyền tác giả

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Mặc dù quyền tác giả là quyền phát [...]
l28wdbb2hmydbgls
ChuyenMuc
Quản lý tin tức
l28v0fu4hd5jfdqs