Dịch vụ đăng kí bảo hộ quyền tác giả

Đăng ký bảo hộ quyền tác giả là việc tác giả, chủ sở hữu tác phẩm nộp hồ sơ cho Cục Bản quyền Tác giả để cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho tác phẩm nhằm ghi nhận các thông tin về tác giả, tác phẩm.

1.jpg

Đăng ký bảo hộ quyền tác giả là việc tác giả, chủ sở hữu tác phẩm nộp hồ sơ cho Cục Bản quyền Tác giả để cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho tác phẩm nhằm ghi nhận các thông tin về tác giả, tác phẩm.

VIVALAW tự hào là một công ty tư vấn chuyên sâu về các loại giấy phép, chúng tôi có những Chuyên gia đầu ngành, nhiều kinh nghiệm để hỗ trợ Quý khách hàng Kinh doanh tuân thủ pháp luật và Hạn chế thấp nhất các rủi ro Pháp lý trong quá trình hoạt động. Liên quan tới Đăng ký bảo hộ quyền tác giả VIVALAW gửi quý khách hàng thông tin chi tiết về hồ sơ, quy trình thực hiện như sau:

I. Thẩm quyền:

 • Cục Bản quyền tác giả

II. Điều kiện đăng ký bảo hộ quyền tác giả

 • Có tính định hình

 • Có tính nguyên gốc

III. Tài liệu khách hàng cung cấp

STT Tiêu đề hồ sơ Số lượng Yêu cầu Ghi chú
1 Tờ khai đăng ký quyền tác giả 1   VIVALAW soạn
2 Bản sao tác phẩm đăng ký bản quyền tác giả 2    
3 Giấy ủy quyền 1   Nếu người nộp đơn là người được ủy quyền
4 Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn 1   Nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa
5 Văn bản đồng ý của các đồng tác giả 1   Nếu tác phẩm có đồng tác giả
6 Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu 1   Nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung
7 Chứng minh nhân dân của các tác giả, chủ sở hữu tác phẩm 1 Bản sao công chứng  
8 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty 1 Bản sao công chứng Nếu chủ sở hữu là công ty

2.jpg

IV. Công việc VIVALAW thực hiện 

 1. Tư vấn toàn diện các vấn đề pháp lý và các khía cạnh pháp luật khác liên quan đến Đăng ký bảo hộ quyền tác giả tại Việt Nam;

 2. Tư vấn sắp xếp, bố trí cơ sở theo quy định pháp luật;

 3. Soạn một bộ hồ sơ hoàn chỉnh theo quy định pháp luật;

 4. Đại diện Quý khách nộp hồ sơ tại Cục Bản quyền tác giả.

 5. Theo dõi và giải trình về hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

 6. Nhận kết quả Đăng ký bảo hộ quyền tác giả;

 7. Bàn giao kết quả Đăng ký và bộ hồ sơ cần lưu tại cơ sở.

V. Thời gian thực hiện

 • Thời gian: 15 – 20 ngày (Ngày làm việc)

VI. Thời hạn bảo hộ quyền tác giả

Quyền nhân thân (bao gồm quyền đặt tên, đứng tên và bảo vệ toàn vẹn tác phẩm) được bảo hộ vô thời hạn.

Quyền nhân thân (quyền công bố) và quyền tài sản có thời hạn bảo hộ như sau:

 • Tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh có thời hạn bảo hộ là bảy mươi lăm năm, kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên; đối với tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng chưa được công bố trong thời hạn hai mươi lăm năm, kể từ khi tác phẩm được định hình thì thời hạn bảo hộ là một trăm năm, kể từ khi tác phẩm được định hình;

 • Tác phẩm khuyết danh khi các thông tin về tác giả xuất hiện thì thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và năm mươi năm tiếp theo năm tác giả chết; trường hợp tác phẩm có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ năm mươi sau năm đồng tác giả cuối cùng chết;

 • Thời hạn bảo hộ chấm dứt vào thời điểm 24 giờ ngày 31 tháng 12 của năm chấm dứt thời hạn bảo hộ quyền tác giả.

VII. Cơ sở pháp lý 

 • Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH năm 2019 về hợp nhất Luật Sở hữu trí tuệ;

 • Nghị định số 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan.

z3369745375653_eed7b3b18003bd5f4a01de5e0487c989.jpg
Trên đây là những nội dung tư vấn của VIVALAW về Dịch vụ đăng ký bảo hộ quyền tác giả. VIVALAW rất mong những thông tin này có thể giúp ích cho quý khách hàng. Nếu có bất kỳ vướng mắc nào hoặc cần tư vấn chi tiết hơn, quý khách hàng vui lòng liên hệ theo thông tin bên dưới. VIVALAW rất mong nhận được phản hồi của quý khách hàng.
 

Các bài viết liên quan

Dự án tiêu biểu của VIVALAW

l2gvvn6a7c6605wo
TinTuc
l1jdmik2iwfonqis