Tư vấn xử lý hành vi xâm phạm quyền tác giả

Hành vi xâm phạm quyền tác giả đang diễn ra khá phổ biến trong cuộc sống. Trên thực tế, cần phải có những biện pháp thích hợp để ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm trên.
1.jpg
Hành vi xâm phạm quyền tác giả đang diễn ra khá phổ biến trong cuộc sống. Trên thực tế, cần phải có những biện pháp thích hợp để ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm trên.
VIVALAW tự hào là một công ty tư vấn chuyên sâu về các loại giấy phép, chúng tôi có những Chuyên gia đầu ngành, nhiều kinh nghiệm để hỗ trợ Qúy khách hàng Kinh doanh tuân thủ pháp luật và Hạn chế thấp nhất các rủi ro Pháp lý trong quá trình hoạt động. Liên quan tới Tư vấn xử lý hành vi xâm phạm quyền tác giả VIVALAW gửi quý khách hàng thông tin chi tiết như sau:

I.  Căn cứ pháp lý 

 • Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH năm 2019 về hợp nhất Luật Sở hữu trí tuệ;

 • Nghị định số 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan.

II. Các hành vi xâm phạm quyền tác giả

 • Chiếm đoạt quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học.

 • Mạo danh tác giả.

 • Công bố, phân phối tác phẩm mà không được phép của tác giả.

 • Công bố, phân phối tác phẩm có đồng tác giả mà không được phép của đồng tác giả đó.

 • Sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

 • Sao chép tác phẩm mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả.

 • Làm tác phẩm phái sinh mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh.

 • Sử dụng tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, không trả tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất khác theo quy định của pháp luật.

 • Cho thuê tác phẩm mà không trả tiền nhuận bút, thù lao và quyền lợi vật chất khác cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả.

 • Nhân bản, sản xuất bản sao, phân phối, trưng bày hoặc truyền đạt tác phẩm đến công chúng qua mạng truyền thông và các phương tiện kỹ thuật số mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

 • Xuất bản tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

 • Cố ý hủy bỏ hoặc làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình.

 • Cố ý xóa, thay đổi thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử có trong tác phẩm.

 • Sản xuất, lắp ráp, biến đổi, phân phối, nhập khẩu, xuất khẩu, bán hoặc cho thuê thiết bị khi biết hoặc có cơ sở để biết thiết bị đó làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình.

 • Làm và bán tác phẩm mà chữ ký của tác giả bị giả mạo.

 • Xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bản sao tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

2.jpg

III. Xử lý hành vi xâm phạm quyền tác giả

Để xử lý hành vi xâm phạm quyền tác giả, có thể thực hiện thông qua những biện pháp sau:

1. Thực hiện quyền tự bảo vệ

Khi phát hiện ra tác phẩm của mình bị xâm phạm bản quyền thì chủ sở hữu tác phẩm có quyền áp dụng các biện pháp sau đây để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình:

 • Áp dụng biện pháp công nghệ nhằm ngăn ngừa hành vi xâm phạm quyền tác giả;

 • Yêu cầu tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền tác giả phải chấm dứt hành vi xâm phạm, xin lỗi, cải chính công khai, bồi thường thiệt hại;

 • Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền tác giả theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Tùy tính chất, mức độ xâm phạm, có thể bị xử lý bằng biện pháp dân sự, hành chính hoặc hình sự. Trường hợp cần thiết, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt hành chính;

 • Khởi kiện ra tòa án hoặc trọng tài để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

2. Áp dụng biện pháp dân sự

Tòa án áp dụng các biện pháp dân sự sau đây để xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền tác giả:

 • Buộc chấm dứt hành vi xâm phạm;

 • Buộc xin lỗi, cải chính công khai;

 • Buộc thực hiện nghĩa vụ dân sự;

 • Buộc bồi thường thiệt hại;

 • Buộc tiêu hủy hoặc buộc phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại đối với hàng hóa, nguyên liệu, vật liệu và phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền tác giả với điều kiện không làm ảnh hưởng đến khả năng khai thác quyền của chủ thể quyền tác giả.

3. Áp dụng biện pháp hành chính

Tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi xâm phạm quyền tác giả bị buộc phải chấm dứt hành vi xâm phạm và bị áp dụng một trong các hình thức xử phạt chính sau đây:

 • Cảnh cáo;

 • Phạt tiền.

Tùy theo tính chất, mức độ xâm phạm, tổ chức, cá nhân xâm phạm quyền tác giả còn có thể bị áp dụng một hoặc các hình thức xử phạt bổ sung sau đây:

 • Tịch thu hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ, nguyên liệu, vật liệu, phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ;

 • Đình chỉ có thời hạn hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đã xảy ra vi phạm.

Ngoài các hình thức xử phạt, tổ chức, cá nhân xâm phạm quyền tác giả còn có thể bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả sau:
 • Buộc tiêu hủy hoặc phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại đối với hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ, nguyên liệu, vật liệu và phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ với điều kiện không làm ảnh hưởng đến khả năng khai thác quyền của chủ thể quyền tác giả;

 • Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam đối với hàng hóa quá cảnh xâm phạm quyền tác giả hoặc buộc tái xuất đối với hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ, phương tiện, nguyên liệu, vật liệu nhập khẩu được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ sau khi đã loại bỏ các yếu tố vi phạm trên hàng hóa.

4. Áp dụng biện pháp hình sự

Cá nhân thực hiện hành vi xâm phạm quyền tác giả có yếu tố cấu thành tội phạm thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật hình sự

IV. Công việc VIVALAW thực hiện

 1. Tư vấn toàn diện các vấn đề pháp lý và các khía cạnh pháp luật khác liên quan đến xử lý hành vi xâm phạm quyền tác giả tại Việt Nam;

 2. Tư vấn sắp xếp, bố trí cơ sở theo quy định pháp luật;

 3. Thu thập, soạn thảo tài liệu, hồ sơ hoàn chỉnh theo quy định pháp luật;

 4. Đại diện Quý khách làm việc với bên có hành vi xâm phạm quyền tác giả, với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý;

 5. Theo dõi và giải trình về tài liệu, hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

 6. Phối hợp với các bên để đưa ra phương án xử lý hiệu quả, có lợi nhất cho khách hàng khi bị xâm phạm quyền tác giả.

z3369745375653_eed7b3b18003bd5f4a01de5e0487c989.jpg
Trên đây là những nội dung tư vấn của VIVALAW về Tư vấn xử lý hành vi xâm phạm quyền tác giả. VIVALAW rất mong những thông tin này có thể giúp ích cho quý khách hàng. Nếu có bất kỳ vướng mắc nào hoặc cần tư vấn chi tiết hơn, quý khách hàng vui lòng liên hệ theo thông tin bên dưới. VIVALAW rất mong nhận được phản hồi của quý khách hàng.
 

Các bài viết liên quan

Dự án tiêu biểu của VIVALAW

l2ggaff0f83dx57s
TinTuc
l1jdmik2iwfonqis