Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả và các đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả

Tác phẩm là sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học thể hiện bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào. Việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả là quyền, đồng thời cũng là việc nên làm đối với các tổ chức, cá nhân đang có tác phẩm nhằm bảo vệ quyền và lợi ích tốt nhất cho chủ sở hữu, tránh các tranh chấp không đáng có sau này.

1.jpg

Tác phẩm là sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học thể hiện bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào. Việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả là quyền, đồng thời cũng là việc nên làm đối với các tổ chức, cá nhân đang có tác phẩm nhằm bảo vệ quyền và lợi ích tốt nhất cho chủ sở hữu, tránh các tranh chấp không đáng có sau này.

VIVALAW tự hào là một công ty tư vấn chuyên sâu về các loại giấy phép, chúng tôi có những Chuyên gia đầu ngành, nhiều kinh nghiệm để hỗ trợ Quý khách hàng Kinh doanh tuân thủ pháp luật và Hạn chế thấp nhất các rủi ro Pháp lý trong quá trình hoạt động. Liên quan tới Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả và các đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả VIVALAW gửi quý khách hàng thông tin một số nội dung như sau:

I. Căn cứ pháp lý

 • Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH năm 2019 về hợp nhất Luật Sở hữu trí tuệ;

 • Nghị định 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 về Quyền tác giả, Quyền liên quan.

II. Nội dung cụ thể

1. Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả

Căn cứ Khoản 1, Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ 2019, tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm:

 • Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;

 • Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;

 • Tác phẩm báo chí;

 • Tác phẩm âm nhạc;

 • Tác phẩm sân khấu;

 • Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh);

 • Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng;

 • Tác phẩm nhiếp ảnh;

 • Tác phẩm kiến trúc;

 • Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, kiến trúc, công trình khoa học;

 • Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;

 • Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.

Tác phẩm phái sinh chỉ được bảo hộ nếu không gây phương hại đến quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh.

Tác phẩm được bảo hộ phải do tác giả trực tiếp sáng tạo bằng lao động trí tuệ của mình mà không sao chép từ tác phẩm của người khác.

2. Các đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả

Căn cứ Điều 15 Luật Sở hữu trí tuệ 2019, các đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả bao gồm:

 • Tin tức thời sự thuần túy đưa tin;

 • Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó;

 • Quy trình, hệ thống, phương pháp hoạt động, khái niệm, nguyên lý, số liệu.

z3369745375653_eed7b3b18003bd5f4a01de5e0487c989.jpg
Trên đây là những nội dung tư vấn của VIVALAW về Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả và các đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả. VIVALAW rất mong những thông tin này có thể giúp ích cho quý khách hàng. Nếu có bất kỳ vướng mắc nào hoặc cần tư vấn chi tiết hơn, quý khách hàng vui lòng liên hệ theo thông tin bên dưới. VIVALAW rất mong nhận được phản hồi của quý khách hàng.
 

Các bài viết liên quan

Dự án tiêu biểu của VIVALAW

l2gtfcwtc71wxw9o
TinTuc
l1jdmik2iwfonqis