Thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả

Thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả tuy không phải thủ tục bắt buộc nhưng là thủ tục cần thiết để chứng minh quyền đối với tác giả và chủ sở hữu tác phẩm khi có tranh chấp xảy ra. Thủ tục này được quy định trong pháp luật về sở hữu trí tuệ và do Cục Bản quyền tác giả chịu trách nhiệm xử lý.

1.jpg

Thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả tuy không phải thủ tục bắt buộc nhưng là thủ tục cần thiết để chứng minh quyền đối với tác giả và chủ sở hữu tác phẩm khi có tranh chấp xảy ra. Thủ tục này được quy định trong pháp luật về sở hữu trí tuệ và do Cục Bản quyền tác giả chịu trách nhiệm xử lý.

VIVALAW tự hào là một công ty tư vấn chuyên sâu về các loại giấy phép, chúng tôi có những Chuyên gia đầu ngành, nhiều kinh nghiệm để hỗ trợ Qúy khách hàng Kinh doanh tuân thủ pháp luật và Hạn chế thấp nhất các rủi ro Pháp lý trong quá trình hoạt động. Liên quan tới Thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả VIVALAW gửi quý khách hàng thông tin chi tiết về hồ sơ, quy trình thực hiện như sau:

I. Thẩm quyền:

 • Cục Bản quyền tác giả

II. Điều kiện đăng ký bảo hộ quyền tác giả

 • Có tính định hình

 • Có tính nguyên gốc

III. Thủ tục đăng ký quyền tác giả

Bước 1: Xác định loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả

Bước 2: Chuẩn bị tài liệu, thông tin cần cho việc đăng ký bản quyền

Bước 3: Soạn hồ sơ đăng ký quyền tác giả

Bước 4: Nộp hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền tác giả

Bước 5: Theo dõi hồ sơ đăng ký sau khi nộp

Bước 6: Nhận giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả

IV. Tài liệu khách hàng cung cấp

STT Tiêu đề hồ sơ Số lượng Ghi chú
1 Tờ khai đăng ký quyền tác giả 01  
2 Bản sao tác phẩm đăng ký bản quyền tác giả 02  
3 Giấy ủy quyền 01 Nếu người nộp đơn là người được ủy quyền
4 Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn 01 Nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa
5 Văn bản đồng ý của các đồng tác giả 01 Nếu tác phẩm có đồng tác giả
6 Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu 01 Nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung
7 Chứng minh nhân dân của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm 01  
8 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty 01 Nếu chủ sở hữu là công ty

2.jpg

V. Công việc VIVALAW thực hiện

 1. Tư vấn toàn diện các vấn đề pháp lý và các khía cạnh pháp luật khác liên quan đến Thủ tục đăng ký quyền tác giả tại Việt Nam;

 2. Tư vấn sắp xếp, bố trí cơ sở theo quy định pháp luật;

 3. Soạn một bộ hồ sơ hoàn chỉnh theo quy định pháp luật;

 4. Đại diện Quý khách nộp hồ sơ tại Cục Bản quyền tác giả;

 5. Theo dõi và giải trình về hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

 6. Nhận kết quả Đăng ký bản quyền tác giả;

 7. Bàn giao kết quả Đăng ký và bộ hồ sơ cần lưu tại cơ sở.

VI. Hiệu lực quyền tác giả

 • Tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, sân khấu, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh có thời hạn bảo hộ là 50 năm, kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên.

 • Tác phẩm không thuộc loại hình nói trên có thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và 50 năm tiếp theo năm tác giả chết.

VII. Cơ sở pháp lý

 • Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH năm 2019 về hợp nhất Luật Sở hữu trí tuệ;

 • Nghị định số 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan.

z3369745375653_eed7b3b18003bd5f4a01de5e0487c989.jpg
Trên đây là những nội dung tư vấn của VIVALAW về Thủ tục đăng ký quyền tác giả. VIVALAW rất mong những thông tin này có thể giúp ích cho quý khách hàng. Nếu có bất kỳ vướng mắc nào hoặc cần tư vấn chi tiết hơn, quý khách hàng vui lòng liên hệ theo thông tin bên dưới. VIVALAW rất mong nhận được phản hồi của quý khách hàng.

Các bài viết liên quan

Dự án tiêu biểu của VIVALAW

l2gvbin06c0yuy0h
TinTuc
l1jdmik2iwfonqis