Danh mục các ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Theo khoản 1 Điều 7 Luật Đầu tư 2020, ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh [...]

Những ngành nghề cần chứng chỉ hành nghề

Những ngành nghề kinh doanh có điều kiện đòi hỏi doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ điều kiện đó trước khi hoạt động kinh doanh. Trong số đó, một [...]

Những ngành nghề kinh doanh có yêu cầu vốn pháp định

Khi cá nhân, tổ chức muốn đăng ký một trong những ngành nghề nằm trong danh sách ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định thì doanh nghiệp phải [...]
l28ut5ggg3qt091b
ChuyenMuc
Quản lý tin tức