Những ngành nghề kinh doanh có yêu cầu vốn pháp định

Khi cá nhân, tổ chức muốn đăng ký một trong những ngành nghề nằm trong danh sách ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định thì doanh nghiệp phải đăng ký vốn điều lệ ít nhất bằng mức vốn quy định theo từng ngành nghề tương ứng. Và để giúp Quý Khách hàng hiểu rõ hơn về những ngành nghề này, VIVALAW Việt Nam xin giới thiệu bài viết “Những Ngành nghề kinh doanh có yêu cầu vốn pháp định”.

wooden-judge-gavel-euro-bills-law-legal-concept.jpg

Khi cá nhân, tổ chức muốn đăng ký một trong những ngành nghề nằm trong danh sách ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định thì doanh nghiệp phải đăng ký vốn điều lệ ít nhất bằng mức vốn quy định theo từng ngành nghề tương ứng. Và để giúp Quý Khách hàng hiểu rõ hơn về những ngành nghề này, VIVALAW Việt Nam xin giới thiệu bài viết “Những Ngành nghề kinh doanh có yêu cầu vốn pháp định”.

Hiện nay, khái niệm vốn pháp định trong Luật doanh nghiệp 2020 không còn được cụ thể. Chúng ta có thể hiểu vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có theo quy định của pháp luật để thành lập doanh nghiệp. Với một số ngành nghề kinh doanh dưới đây thì vốn pháp định là một điều kiện cần trước khi tiến hành hoạt động kinh doanh.

STT

Ngành nghề

Văn bản

Vốn pháp định

Đối tượng

1

Dịch vụ bảo vệ

Điều 11 Nghị định 96/2016/NĐ-CP

1.000.000 USD

Cơ sở kinh doanh nước ngoài đầu tư góp vốn với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ của Việt Nam

2

Bán hàng đa cấp

Điều 7 Nghị định  40/2018/NĐ-CP

10 tỷ đồng

 

3

Sở Giao dịch hàng hóa

Khoản 7 Điều 1 Nghị định 51/2018/NĐ-CP

150 tỷ đồng

 

Khoản 20 Điều 1 Nghị định 51/2018/NĐ-CP

5 tỷ đồng

Thành viên môi giới

Khoản 1 Điều 1 Nghị định 51/2018/NĐ-CP

75 tỷ đồng

Thành viên kinh doanh

4

Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh

Điều 23 Nghị định 69/2018/NĐ-CP

Ký quỹ 10 tỷ đồng Việt Nam, nộp tại tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp có kho, bãi

 

5

Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt

Điều 24 Nghị định 69/2018/NĐ-CP

Ký quỹ 7 tỷ đồng Việt Nam nộp tại tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 

6

Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng

Điều 25 Nghị định 69/2018/NĐ-CP

Ký quỹ 7 tỷ đồng Việt Nam nộp tại tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 

7

Thành lập trường trung cấp sư phạm

Điều 78 Nghị định 46/2017/NĐ-CP

Vốn đầu tư xây dựng trường được đầu tư bằng nguồn vốn hợp pháp, không bao gồm giá trị về đất đai và bảo đảm mức tối thiểu là 50 tỷ đồng

 

8

Thành lập trường cao đẳng sư phạm

Điều 78 Nghị định 46/2017/NĐ-CP

Vốn đầu tư xây dựng trường được đầu tư bằng nguồn vốn hợp pháp, không bao gồm giá trị về đất đai và bảo đảm mức tối thiểu là 100 tỷ đồng

 

9

Thành lập trường đại học tư thục

Điều 87 Nghị định 46/2017/NĐ-CP

Trên 500 tỷ đồng

 

10

Cho thuê lại lao động

Điều 15, điều 21 Nghị định 145/2020/NĐ-CP

Ký quỹ 2 tỷ đồng tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam

 

11

Dịch vụ việc làm

Điều 14 Nghị định 23/2021/NĐ-CP

Doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng)

 

12

Kinh doanh sản xuất phim

Điều 03 Nghị định 142/2018/NĐ-CP

200 triệu đồng

 

13

Kinh doanh dịch vụ lữ hành

Điều 14 Nghị định 168/2017/NĐ-CP

100 triệu đồng

Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

250 triệu đồng

Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam

500 triệu đồng

Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài

500 triệu đồng

Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài

14

Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm

Điều 7 Nghị định 73/2016/NĐ-CP

Tổng tài sản tối thiểu tương đương 02 tỷ đô la Mỹ vào năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép

Tổ chức nước ngoài

Tổng tài sản tối thiểu 2.000 tỷ đồng Việt Nam vào năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép

Tổ chức Việt Nam

15

Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe

Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP

300 tỷ đồng

 

16

Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm hàng không hoặc bảo hiểm vệ tinh

350 tỷ đồng

 

17

Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm hàng không và bảo hiểm vệ tinh

400 tỷ đồng

 

18

Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm liên kết đơn vị, bảo hiểm hưu trí) và bảo hiểm sức khỏe

600 tỷ đồng

 

19

Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm liên kết đơn vị hoặc bảo hiểm hưu trí

800 tỷ đồng

 

20

Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm liên kết đơn vị và bảo hiểm hưu trí

1.000 tỷ đồng

 

21

Doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe

300 tỷ đồng

 

22

Kinh doanh tái bảo hiểm phi nhân thọ hoặc cả hai loại hình tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe

400 tỷ đồng

 

23

Kinh doanh tái bảo hiểm nhân thọ hoặc cả hai loại hình tái bảo hiểm nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe

700 tỷ đồng

 

24

Kinh doanh cả 3 loại hình tái bảo hiểm nhân thọ, tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe

1.100 tỷ đồng

 

25

Kinh doanh môi giới bảo hiểm gốc hoặc môi giới tái bảo hiểm

4 tỷ đồng

 

26

Kinh doanh môi giới bảo hiểm gốc và môi giới tái bảo hiểm

8 tỷ đồng

 

27

Kinh doanh vận chuyển hàng không

Khoản 5 Điều 1 Nghị định 89/2019/NĐ-CP

300 tỷ đồng

Khai thác đến 10 tàu bay

600 tỷ đồng

Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay

 700 tỷ đồng

Khai thác trên 30 tàu bay

100 tỷ đồng

Thành lập và duy trì doanh nghiệp kinh doanh hàng không chung

28

Kinh doanh cảng hàng không

Khoản 14 Điều 1 Nghị định 89/2019/NĐ-CP

100 tỷ đồng

Thành lập và duy trì doanh nghiệp cảng hàng không

29

Kinh doanh dịch vụ khai thác nhà ga hành khách

Khoản 15 Điều 1 Nghị định 89/2019/NĐ-CP

30 tỷ đồng

 

30

Kinh doanh dịch vụ khai thác nhà ga, kho hàng hóa

 

31

Kinh doanh dịch vụ cung cấp xăng dầu hàng không

 

32

Hoạt động thông tin tín dụng

Điều 9 Nghị định 58/2021/NĐ-CP

30 tỷ đồng

 

33

Kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng

Điều 5 Nghị định 84/2016/NĐ-CP

6 tỷ đồng

 

34

Môi giới chứng khoán

Điều 175 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP

25 tỷ đồng

 

35

Tự doanh chứng khoán

50 tỷ đồng

 

36

Bảo lãnh phát hành chứng khoán

165 tỷ đồng

 

37

Tư vấn đầu tư chứng khoán

10 tỷ đồng

 

38

Công ty quản lý quỹ tại Việt Nam, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

25 tỷ đồng

 

39

Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP

50 tỷ đồng

 

40

Công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ

 

contact.jpg

Trên đây là những nội dung bài viết của VIVALAW về Những Ngành nghề kinh doanh cần vốn pháp địnhVIVALAW rất mong những thông tin này có thể giúp ích cho quý khách hàng. Nếu có bất kỳ vướng mắc nào hoặc cần tư vấn chi tiết hơn, quý khách hàng vui lòng liên hệ theo thông tin bên dưới. VIVALAW rất mong nhận được phản hồi của quý khách hàng.

 

Các bài viết liên quan

Dự án tiêu biểu của VIVALAW

l2gzluhb7lv7ijjw
TinTuc
l0ta0irm8c08ovvm