Thời điểm giao kết hợp đồng

Thời điểm giao kết hợp đồng là một trong những nội dung pháp lý quan trọng về hợp đồng dân sự. Thông qua thời điểm giao kết hợp đồng, chúng [...]

Điều kiện để hợp đồng dân sự có hiệu lực

Việc xác định điều kiện có hiệu lực của hợp đồng dân sự giúp các chủ thể nắm được hợp đồng có hiệu lực hay hợp đồng vô hiệu, chỉ [...]

Các trường hợp vô hiệu của hợp đồng

Theo quy định hiện hành, hợp đồng vô hiệu là hợp đồng không đáp ứng đầy đủ các điều kiện để hợp đồng có hiệu lực theo quy định pháp [...]

Các lưu ý khi xây dựng hợp đồng

Hợp đồng được xem là một căn cứ quan trọng để giải quyết các tranh chấp tiềm tàng có thể phát sinh giữa các bên trong tương lai. [...]

Những loại hợp đồng dân sự thông dụng

Hợp đồng là một thuật ngữ xuất hiện vô cùng phổ biến, xuất hiện rất nhiều trong các lĩnh vực như lao động, đất đai, thương mại, doanh nghiệp… [...]
l28psbvxf6lt0zt1
ChuyenMuc
Quản lý tin tức