Đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội

Đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội là một trong những thành phần quan trọng không thể thiếu khi tổ chức, doanh nghiệp muốn được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoạt động mạng xã hội.
Đơn đề nghị cấp giấy phép mạng xã hội
Đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội là một trong những thành phần quan trọng không thể thiếu khi tổ chức, doanh nghiệp muốn được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoạt động mạng xã hội. Tuy nhiên, nhiều tổ chức, doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc chuẩn bị hồ sơ, đặc biệt là thành phần này.
Dưới đây, VIVALAW xin cung cấp một vài thông tin cơ bản để Quý khách hàng nắm được toàn bộ hồ sơ, thủ tục cần có để thực hiện xin Giấy phép thiết lập mạng xã hội

I. Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội trực tuyến

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng được ban hành theo Nghị định 27/2018/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Mẫu đơn đề nghị xin cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng có nội dung cơ bản như sau:

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC,
DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:

………….., ngày      tháng     năm

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

THIẾT LẬP MẠNG XÃ HỘI TRÊN MẠNG

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông
(Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử)

1. Tên cơ quan chủ quản (nếu có): ......................................................................

2. Tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội: ............................

3. Mục đích thiết lập mạng xã hội: ......................................................................

4. Loại hình dịch vụ mạng xã hội: (dịch vụ tạo blog, diễn đàn, trò chuyện trực tuyến....)

5: Đối tượng phục vụ: ........................................................................................

6. Phạm vi cung cấp dịch vụ: .............................................................................

a) Trên trang thông tin điện tử tại tên miền: .......................................................

b) Qua hệ thống phân phối ứng dụng khi cung cấp cho các thiết bị di động: ..................

7. Biện pháp quản lý: ..........................................................................................

8. Nhà cung cấp dịch vụ kết nối Internet: ............................................................

9. Địa điểm đặt máy chủ tại Việt Nam: ...............................................................

10. Nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin trên trang mạng xã hội:

- Họ và tên: ..........................................................................................................

- Chức danh: ........................................................................................................

- Số điện thoại liên lạc (cố định và di động): ......................................................

11. Trụ sở: ..................................................................................................................

Điện thoại: ……….……………………….Fax: ..................................................

Email: ....................................................................................................................

12. Thời gian đề nghị cấp phép: ………năm…….. tháng.

Cam đoan thực hiện đúng các quy định về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cơ quan chủ quản (nếu có);
……………………………..

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, TỔ CHỨC,
DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

 

II. Bộ hồ sơ đầy đủ

STT

Tên giấy tờ

Ghi Chú

1

Giấy giới thiệu

 

2

Đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội

 

3

Đề án hoạt động trang mạng xã hội

 

4

Thỏa thuận cung cấp dịch vụ mạng xã hội

 

5

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Bản sao y

 

6

Hợp đồng thuê hosting (máy chủ) hoặc Giấy chứng nhận tên miền

Bản sao y

7

Thông tin của người quản lý nội dung:

 • Bằng tốt nghiệp đại học (nếu có)
 • Giấy tờ chứng thực cá nhân.

Bản sao y

8

Thông tin của người quản lý kỹ thuật:

 • Bằng tốt nghiệp đại học về lĩnh vực công nghệ thông tin (nếu có)
 • Giấy tờ chứng thực cá nhân.

Bản sao y

9

Bản Demo trang chủ và các chuyên mục của trang mạng xã hội

Bản sao

III. Thẩm quyền tiếp nhận

 • Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử)

Đơn đề nghị xin cấp giấy phép mạng xã hội

IV. Công việc VIVALAW thực hiện

 1. Tư vấn tổng quát về toàn bộ hệ thống website của quý khách hàng trước khi thực hiện xin phép;
 2. Soạn một bộ hồ sơ đầy đủ để thực hiện thủ tục xin giấy phép mạng xã hội cho khách hàng ;
 3. Đại diện khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 4. Nhận Giấy phép mạng xẽ hội và bàn giao cho khách hàng;
 5. Tư vấn cho khách hàng hậu kiểm cấp phép hàng năm.

V. Cơ sở pháp lý

 • Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
 • Nghị định 27/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
Đơn đề nghị xin cấp giấy phép mạng xã hội
Trên đây là những nội dung tư vấn của VIVALAW về việc Đơn đề nghị xin cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội, VIVALAW rất mong những thông tin này có thể giúp ích cho quý khách hàng. Nếu có bất kỳ vướng mắc nào hoặc cần tư vấn chi tiết hơn, quý khách hàng vui lòng liên hệ theo thông tin bên dưới. VIVALAW rất mong nhận được phản hồi của quý khách hàng.
 

Các bài viết liên quan

Dự án tiêu biểu của VIVALAW

l6blhqzpf18sb51d
TinTuc
l28tpiryaw3b0qgs