Thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư

Liên quan tới Thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư, VIVALAW gửi quý khách hàng thông tin chi tiết về hồ sơ, quy trình thực hiện như sau:
1.jpg
VIVALAW tự hào là một công ty tư vấn chuyên sâu về các loại giấy phép, chúng tôi có những Chuyên gia đầu ngành, nhiều kinh nghiệm để hỗ trợ Qúy khách hàng Kinh doanh tuân thủ pháp luật và Hạn chế thấp nhất các rủi ro Pháp lý trong quá trình hoạt động. Liên quan tới Thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư, VIVALAW gửi quý khách hàng thông tin chi tiết về hồ sơ, quy trình thực hiện như sau:

I. Thẩm quyền:

Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư;
Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

II. Điều kiện thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

III. Các trường hợp thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Theo quy định tại Nghị định 31/2021/NĐ-CP, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong các trường hợp sau:

1. Trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư

  • Tên dự án đầu tư;
  • Tên và địa chỉ nhà đầu tư;
  • Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng;
  • Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư;
  • Vốn đầu tư của dự án đầu tư (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động);
  • Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;
  • Tiến độ thực hiện dự án đầu tư;
  • Hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có);
  • Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có).

2. Trường hợp điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư

  • Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ;
  • Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
  • Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

IV. Tài liệu khách hàng cần cung cấp

STT Tiêu đề hồ sơ Số lượng Yêu cầu Ghi chú
1. Giấy chứng nhận đầu tư 01 Bản sao y  
2. Giấy đăng ký kinh doanh 01 Bản sao y  
3. Tài liệu liên quan đến việc thay đổi nội dung giấy chứng nhận đầu tư 01 Bản sao y  
4. Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh 01 Bản sao  
5. Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư 01 Bản sao y  
6. Tài liệu xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư 01 Bản sao y  
7. Giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư 01 Bản sao y Đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ
8. Hợp đồng BBC 01 Bản sao Đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BBC

2..jpg

IV. Công việc VIVALAW Thực hiện

  1. Tư vấn toàn diện các vấn đề pháp lý và các khía cạnh pháp luật khác liên quan đến thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư tại Việt Nam;
  2. Soạn một bộ hồ sơ hoàn chỉnh theo quy định pháp luật;
  3. Đại diện Quý khách nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  4. Theo dõi và giải trình về hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  5. Nhận kết quả thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
  6. Bàn giao kết quả Giấy phép và bộ hồ sơ cần lưu cho Khách hàng.

V. Hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không vượt quá thời hạn của dự án đầu tư.

VI. Cơ sở pháp lý

  • Luật Đầu tư 2020;
  • Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
  • Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.
Trên đây là những nội dung tư vấn của VIVALAW về Thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư. VIVALAW rất mong những thông tin này có thể giúp ích cho quý khách hàng. Nếu có bất kỳ vướng mắc nào hoặc cần tư vấn chi tiết hơn, quý khách hàng vui lòng liên hệ theo thông tin bên dưới. VIVALAW rất mong nhận được phản hồi của quý khách hàng.
Anh Contact.jpg

 

Các bài viết liên quan

Dự án tiêu biểu của VIVALAW

l4sdkodi1a3bdr5l
TinTuc
l1jdmik2iwfonqis