Những lưu ý khi đặt tên Hộ kinh doanh

4058271.jpg
1. Tên hộ kinh doanh bao gồm 02 thành tố: “Hộ kinh doanh” + “Tên riêng”
2. Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu.
Ví dụ: Hộ kinh doanh Nguyễn Văn A.
3. Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc để đặt tên riêng cho hộ kinh doanh.
4. Hộ kinh doanh không được sử dụng các cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp” để đặt tên hộ kinh doanh.
5. Tên riêng hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh đã đăng ký trong phạm vi cấp huyện.
 

Các bài viết liên quan

Dự án tiêu biểu của VIVALAW

l3le0071c3xxs1a8
TinTuc
l0v1vz340ukp9eng