Những việc cần làm sau khi thành lập địa điểm kinh doanh

4.jpg

I. Làm biển hiệu và treo tại trụ sở công ty

Căn cứ khoản 4 Điều 37 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp bắt buộc phải làm biển hiệu cho địa điểm kinh doanh trong đó có ghi: Tên doanh nghiệp; Mã số thuế; Địa chỉ trụ sở chính; Thông tin liên hệ (SĐT, Email, Fax, Website…). 
Ngoài ra, chữ viết, vị trí và nội dung biển hiệu của địa điểm kinh doanh cũng phải đáp ứng đúng với yêu cầu luật định tại Điều 23 Nghị định 103/2009/NĐ-CP.

II. Khai, nộp lệ phí môn bài

Theo Khoản 6 Điều 2 Nghị định 139/2016/NĐ-CP, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 là đối tượng yêu cầu phải nộp lệ phí môn bài.
Mức nộp lệ phí môn bài: 1.000.000 đồng/năm.
Nếu địa điểm kinh doanh dược cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian 06 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm, tức 500.000 đồng.
Nôp thuế môn bài:
Nếu người nộp thuế thành lập địa điểm kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh phải khai thuế môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cấp GCN ĐKKD và đăng kí thuế hoặc ngày cấp GCN ĐKDN.
Nếu người nộp thuế mới thành lập địa điểm kinh doanh mà có hoạt động sản xuất kinh doanh thì thời hạn khai và nộp thuế môn bài là ngày cuối cùng của tháng thành lập.
Khai thuế và nộp lệ phí môn bài tại cơ quan nhà nước nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Các bài viết liên quan

Dự án tiêu biểu của VIVALAW

l3lc5ode9u31fkza
TinTuc
l0v1vz340ukp9eng