Những lưu ý khi đặt tên địa điểm kinh doanh

Theo Điều 40 Luật Doanh nghiệp 2020, khi tiến hành đặt tên cho địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp cần lưu ý những điều sau:
5.jpg
Theo Điều 40 Luật Doanh nghiệp 2020, khi tiến hành đặt tên cho địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp cần lưu ý những điều sau:
1. Tên địa điểm kinh doanh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu;
2. Tên địa điểm kinh doanh phải bao gồm tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Địa điểm kinh doanh”;
3. Tên địa điểm kinh doanh phải được viết hoặc gắn tại trụ sở địa điểm kinh doanh và được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ, tài liệu, ấn phẩm cho địa điểm kinh doanh phát hành;
4. Ngoài tên bằng tiếng Việt, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể đăng ký tên bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt.
- Tên bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh;
- Tên viết tắt được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên bằng tiếng nước ngoài;
5. Phần tên riêng trong tên địa điểm kinh doanh không được sử dụng cụm từ “công ty”, doanh nghiệp”;
6. Với những doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, khi chuyển thành đơn vị hạch toán phụ thuộc do yêu cầu tổ chức lại sẽ được phép giữ nguyên tên doanh nghiệp nhà nước trước khi tổ chức lại.

Các bài viết liên quan

Dự án tiêu biểu của VIVALAW

l3lc3jqmbtgoi2d6
TinTuc
l0v1vz340ukp9eng