Địa điểm kinh doanh là gì? Tại sao nên thành lập địa điểm kinh doanh?

Khoản 3 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020 định nghĩa: “Địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.”.

6.jpg

I. Địa điểm kinh doanh là gì?

Khoản 3 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020 định nghĩa: “Địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.”
Địa điểm kinh doanh là đơn vị hạch toán phụ thuộc, không có con dấu riêng và mã số thuế riêng. Địa điểm kinh doanh không có tư cách pháp nhân và không độc lập về tài sản.
Theo quy định tại Điểm a, Khoản 2 Điều 31 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, địa điểm kinh doanh có thể đặt tại địa chỉ khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh.

II. Tại sao nên thành lập địa điểm kinh doanh?

1. Mở rộng phạm vi kinh doanh trên một lĩnh vực chuyên biệt

Thành lập địa điểm kinh doanh được xem là một hình thức mở rộng quy mô công ty hợp pháp và hữu hiệu khi công ty đã có mức độ phát triển ổn định ở một mức nào đó. 
Việc thành lập nhiều  địa điểm kinh doanh giúp công ty đẩy mạnh hướng phát triển và nâng tầm quy mô. Bên cạnh đó, việc mở rộng phạm vi kinh doanh chuyên biệt một lĩnh vực cũng giúp doanh nghiệp mở rộng thương hiệu và nâng cao uy tín đối với khách hàng.

2. Thành lập đơn vị kinh doanh với thủ tục đơn giản, hồ sơ không phức tạp, thời gian nhanh chóng

Hồ sơ thành lập cũng như các thủ tục doanh nghiệp liên quan đến địa điểm kinh doanh có ưu điểm là nhanh và đơn giản hơn so với việc thành lập và hoạt động hai loại hình cơ sở phụ thuộc khác là chi nhánh và văn phòng đại diện. 
Địa điểm kinh doanh có chức năng kinh doanh nên khi muốn phát triển, mở rộng doanh nghiệp mà không mong muốn vướng vào các thủ tục doanh nghiệp phức tạp thì doanh nghiệp có thể lựa chọn mở địa điểm kinh doanh.

3. Không phát sinh các thủ tục kê khai thuế phức tạp

Như đã đề cập ở trên, địa điểm kinh doanh không có tư cách pháp nhân và là một đơn vị hạch toán phụ thuộc. Do đó, các thủ tục kê khai thuế sẽ được hoạch toán về công ty chủ quản.
Lưu ý: Mặc dù không phát sinh nghĩa vụ kê khai thuế nhưng địa điểm kinh doanh vẫn phải nộp tờ khai thuế môn bài lần đầu và nộp thuế môn bài hàng năm.
 

Các bài viết liên quan

Dự án tiêu biểu của VIVALAW

l3lbtmzuh7x7xb8k
TinTuc
l0v1vz340ukp9eng