Những lưu ý khi đặt tên chi nhánh

9.jpeg
1. Tên chi nhánh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu;
2. Tên chi nhánh phải bao gồm tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh”;
3. Tên chi nhánh phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chi nhánh và được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ, tài liệu, ấn phẩm cho chi nhánh phát hành;
4. Ngoài tên bằng tiếng Việt, chi nhánh của doanh nghiệp có thể đăng ký tên bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt.
- Tên bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh;
- Tên viết tắt được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên bằng tiếng nước ngoài;
5. Phần tên riêng trong tên chi nhánh không được sử dụng cụm từ “công ty”, doanh nghiệp”;
6. Với những doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, khi chuyển thành đơn vị hạch toán phụ thuộc do yêu cầu tổ chức lại sẽ được phép giữ nguyên tên doanh nghiệp nhà nước trước khi tổ chức lại.

 

Các bài viết liên quan

Dự án tiêu biểu của VIVALAW

l3lbh4j9a9y090sg
TinTuc
l0v1vz340ukp9eng