Chi nhánh là gì? Tại sao nên thành lập chi nhánh?

Việc thành lập chi nhánh là một trong những sự lựa chọn hàng đầu đối với các doanh nghiệp khi có nhu cầu muốn mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh. Vậy chi nhánh là gì? Lợi ích của việc thành lập chi nhánh đối với doanh nghiệp như thế nào?
10.jpg
Việc thành lập chi nhánh là một trong những sự lựa chọn hàng đầu đối với các doanh nghiệp khi có nhu cầu muốn mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh. Vậy chi nhánh là gì? Lợi ích của việc thành lập chi nhánh đối với doanh nghiệp như thế nào?

I. Chi nhánh là gì?

Khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020: “Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền”.
Chi nhánh cần được đăng ký thành lập để kinh doanh các ngành nghề được doanh nghiệp đăng ký trước đó và được cấp giấy chứng nhận hoạt động riêng. Chi nhánh được phép đăng ký và sử dụng con dấu riêng, có mã số thuế riêng, có tài khoản riêng nhưng chưa độc lập hoàn toàn về tài sản.

II. Tại sao nên thành lập chi nhánh?

1. Mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Mở chi nhánh được xem là một hình thức mở rộng quy mô công ty hợp pháp và hữu hiệu khi công ty đã có mức độ phát triển ổn định ở một mức nào đó. Việc thành lập nhiều chi nhánh giúp công ty đẩy mạnh hướng phát triển và nâng tầm quy mô lên một tầm cao mới.

2. Được phép đăng ký kinh doanh tất cả các ngành nghề công ty đăng ký

Trong khi địa điểm kinh doanh hoạt động chuyện biệt một lĩnh vực của một vài ngành nghề nhất định thì phạm vi hoạt động kinh doanh của chi nhánh được pháp luật quy định rộng hơn. Do đó, trong trường hợp công ty chủ quản có mong muốn được kinh doanh trong phạm vi ngành nghề của công ty đã đăng ký mà không bị pháp luật giới hạn thì có thể lựa chọn thành lập chi nhánh.

3. Có cả chức năng kinh doanh và chức năng đại diện theo ủy quyền

Nếu như văn phòng đại diện chỉ có chức năng đại diện theo ủy quyền, địa điểm kinh doanh chỉ có chức năng kinh doanh thì chi nhánh trở nên ưu việt hơn bởi chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp nhưng có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Do đó, chi nhánh có thể vừa thực hiện hoạt động kinh doanh vừa có thể ký kết hợp đồng, xuất hóa đơn cho khách hàng dưới danh nghĩa của công ty theo ủy quyền của pháp nhân trong phạm vi và thời hạn được ủy quyền.
 

Các bài viết liên quan

Dự án tiêu biểu của VIVALAW

l3lbd9go91lyp5hd
TinTuc
l0v1vz340ukp9eng