Vivalaw - Đối tác tin cậy của Imarket

Imarket Vietnam là công ty 100% vốn đầu tư Hàn Quốc (thuộc Tập đoàn Interpark-Imarketkorea Inc) về thương mại, chuyên môn chủ yếu liên quan đến xuất-nhập khẩu, phát triển, tìm nguồn hàng trong nước để xuất ra nước ngoài (Hàn Quốc, Trung Quốc,...) và ngược lại, nhập hàng từ Hàn Quốc phân phối cho các khách hàng trong nước.
1.jpg
Imarket Vietnam là công ty 100% vốn đầu tư Hàn Quốc (thuộc Tập đoàn Interpark-Imarketkorea Inc) về thương mại, chuyên môn chủ yếu liên quan đến xuất-nhập khẩu, phát triển, tìm nguồn hàng trong nước để xuất ra nước ngoài (Hàn Quốc, Trung Quốc,...) và ngược lại, nhập hàng từ Hàn Quốc phân phối cho các khách hàng trong nước.
Dịch vụ pháp lý VIVALAW cung cấp cho Imarket: 
  • Dịch vụ công bố Thực phẩm, Mỹ phẩm, Trang thiết bị y tế
  • Dịch vụ xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, công bố hợp quy

2.jpg

I. Dịch vụ công bố mỹ phẩm, thực phẩm, trang thiết bị y tế

Chuyên gia của VIVALAW đã trực tiếp tư vấn pháp lý chung trong hoạt động kinh doanh, pháp luật liên quan tới nhập khẩu, đưa sản mỹ phẩm, thực phẩm, trang thiết bị y tế  ra thị và các thủ tục pháp lý khác cho Imarket Cụ thể:
- Hỗ trợ xây dựng các giấy tờ pháp lý yêu cầu nhà sản xuất cung cấp;
- Kiểm tra các nội dung nhãn sản phẩm;
- Đánh giá thành phần có phù hợp với quy định Việt Nam không và tiến hành công bố;
- Gửi kết quả đến khách hàng và hướng dẫn các thủ tục liên quan đến hậu kiểm sau này.

II. Dịch vụ pháp lý khác

Chuyên gia của VIVALAW ngoài việc trực tiếp tư vấn pháp lý chung trong hoạt động kinh doanh, pháp luật liên quan tới nhập khẩu, đưa sản mỹ phẩm ra thị trường còn đồng hành với các thủ tục pháp lý khác cho Imarket như Sở hữu trí tuệ, tư vấn pháp lý các hoạt động kinh doanh khác. Cụ thể:
- Hỗ trợ tư vấn nhãn hiệu, tư vấn bảo hộ thương hiệu;
- Hỗ trợ tư vấn các vấn đề phát sinh trong nội bộ doanh nghiệp: về thuế, lao động …

Các bài viết liên quan

Dự án tiêu biểu của VIVALAW

l3jiiuygh6h0trbx
TinTuc
l0s78wzv82smfw3n