Thủ tục đăng ký hoạt động Sàn giao dịch Bất động sản

Bất động sản là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, được nhà nước quản lý chặt chẽ.. Do đó, khi doanh nghiệp thực hiện việc thành lập Sàn giao dịch Bất động sản phải thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư và đồng thời nộp hồ sơ thành lập sàn giao dịch bất động sản tại Sở Xây dựng.
Thủ tục đăng ký sàn giao dịch bất động sản

Bất động sản là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, được nhà nước quản lý chặt chẽ.. Do đó, khi doanh nghiệp thực hiện việc thành lập Sàn giao dịch Bất động sản phải thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư và đồng thời nộp hồ sơ thành lập sàn giao dịch bất động sản tại Sở Xây dựng. Vậy muốn thành lập Sàn giao dịch bất động sản cần đáp ứng những điều kiện và thủ tục như thế nào? 

Để Quý khách hàng có thể nắm và hiểu rõ hơn về thủ tục đăng ký hoạt động Sàn giao dịch Bất động sản, VIVALAW Việt Nam chúng tôi xin đưa ra một số thông tin để khách hàng tham khảo như sau:

I. Thế nào là sàn giao dịch Bất động sản?

Kinh doanh bất động sản là việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc quản lý bất động sản nhằm mục đích sinh lợi.

Sàn giao dịch bất động sản là nơi diễn ra các giao dịch về mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản. Sàn giao dịch bất động sản được xem là một cái chợ – nơi người bán và người mua gặp nhau nhằm đáp ứng nhu cầu cung - cầu đối với các sản phẩm bất động sản.

II. Điều kiện thành lập

Để thành lập Sàn giao dịch Bất động sản cần đáp ứng các điều kiện như sau: 

Thứ nhất, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải thành lập doanh nghiệp.

Thứ hai, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

Thứ ba, sàn giao dịch bất động sản phải có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ, cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động.

III. Quy trình thành lập

Bước 1: Thành lập doanh nghiệp
Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ pháp lý nội bộ cho Sàn giao dịch Bất động sản
Bước 3: Thông báo hoạt động đến Sở xây dựng/Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản
 • Sau khi thành lập doanh nghiệp, đơn vị thành lập cung cấp các thông tin của sàn giao dịch đến Sở Xây dựng cấp tỉnh nơi sàn hoạt động hoặc Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản.
 • Các Sở Xây dựng/Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản có trách nhiệm đăng tải công khai các thông tin của sàn do đơn vị thành lập sàn cung cấp trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị mình để phục vụ công tác quản lý.
 • Khi có thay đổi một trong các thông tin tại thông báo hoặc khi sàn chấm dứt hoạt động hoặc khi bị giải thể, phá sản, đơn vị thành lập sàn có trách nhiệm thông báo để điều chỉnh hoặc xóa thông tin.

IV. Bộ hồ sơ pháp lý nội bộ

STT

Tiêu đề hồ sơ

Số lượng

Yêu cầu

Ghi chú

 1. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG KÝ, ĐÓNG DẤU

1

Giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp

02

Ký, đóng dấu

VIVALAW Soạn thảo

2

Quy chế hoạt động

02

Ký, đóng dấu

VIVALAW Soạn thảo

3

Quyết định thành lập

02

Ký, đóng dấu

VIVALAW Soạn thảo

4

Quyết định bổ nhiệm người quản lý điều hành.

02

Ký, đóng dấu

VIVALAW Soạn thảo

5

Danh sách nhân viên môi giới bất động sản

02

Ký, đóng dấu

VIVALAW Soạn thảo

6

Thông báo hoạt động

02

Ký, đóng dấu

VIVALAW Soạn thảo

 1. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CUNG CẤP

1

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

01

Bản sao y

 

2

Chứng chỉ hành nghề môi giới

01

Bản sao y

 

3

Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học về quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản của người quản lý điều hành

01

Bản sao y

 

4

Giấy tờ chứng minh về địa điểm và diện tích của Sàn giao dịch BĐS

01

Bản sao y

 

V. Công việc mà VIVALAW thực hiện

 1. Tư vấn, đánh giá các vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục đăng ký hoạt động Sàn giao dịch Bất động sản cho khách hàng;
 2. Soạn bộ hồ sơ pháp lý nội bộ của Sàn giao dịch Bất động sản theo quy định;
 3. Đại diện Quý khách nộp thông báo hoạt động Sàn giao dịch Bất động sản tại Sở xây dựng/Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản;
 4. Giao Bộ hồ sơ pháp lý nội bộ hoàn chỉnh cho Quý Khách lưu.

VI. Lưu ý khi thành lập sàn

Khi thành lập Sàn kinh doanh Bất động sản cần lưu ý một số điều sau: 

Thứ nhất, tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và phải có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, từ ngày 01/01/2021 trở đi, quy định về vốn pháp định được bãi bỏ.

Thứ hai, doanh nghiệp đã thành lập và hoạt động muốn mở sàn giao dịch bất động sản thì phải làm thủ tục bổ sung ngành, nghề kinh doanh thay vì thành lập doanh nghiệp mới. Ngành nghề 6820: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất; chi tiết Sàn giao dịch bất động sản.

VII. Cơ sở pháp lý

 • Luật kinh doanh bất động sản 2014;
 • Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Thông tư 11/2015/TT-BXD quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo,bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản;
 • Thông tư 28/2016/TT-BXD sửa đổi Thông tư 10/2015/TT-BXD quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư;

Thủ tục đăng ký sàn giao dịch bất động sản

VII. Câu hỏi vướng mắc

1. Cá nhân có được thành lập sàn giao dịch bất động sản hay không? 

Giải đáp: Theo quy định tại Luật Kinh doanh bất động sản thì cá nhân vẫn được thành lập sàn giao dịch bất động sản nhưng phải thành lập doanh nghiệp trước (hay còn gọi là thành lập Công ty) 
Như vậy, sau khi thành lập xong công ty thì cá nhân được thành lập sàn giao dịch bất động sản khi đáp ứng điều kiện mà pháp luật quy định.

2. Khi thành lập sàn giao dịch bất động sản có cần phải vốn điều lệ 20 tỷ không? 

Giải đáp: Trước đây, Nghị định 76/2015/NĐ-CP quy định mức vốn pháp định của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tối thiểu phải là 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, Luật Đầu tư 2020 đã chính thức bãi bỏ quy định về vốn pháp định của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.
Điều 4 Nghị định số 02/2022/NĐ-CP cũng đã bãi bỏ quy định vốn pháp định tại Nghị định 76/2015/NĐ-CP, đồng thời bổ sung quy định về mức vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư dự án bất động sản căn cứ theo quy mô sử dụng đất cũng như cách thức xác định mức vốn chủ sở hữu: “Đối với trường hợp nhà đầu tư được lựa chọn làm chủ đầu tư dự án bất động sản theo quy định của pháp luật thì nhà đầu tư đó phải có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha, không thấp hơn 15% tổng vốn đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 ha trở lên…”
Do đó, hiện nay khi khách hàng thành lập sàn giao dịch bất động sản không cần phải vốn điều lệ 20 tỷ.

3. Hiện tại doanh nghiệp muốn thành lập sàn giao dịch bất động sản nhưng không có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản thì có xin được giấy phép không?

Giải đáp: Theo quy định tại Điều 69 Luật kinh doanh bất động sản thì, “Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.”
Như vậy, có thể thấy với thông tin mà doanh nghiệp cung cấp thì trước khi muốn thành lập sàn giao dịch bất động sản thì phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và tối thiếu số lượng phải có là 02 người theo quy định.

4. Công ty muốn thành lập sàn giao dịch bất động sản nhưng chưa có ngành nghề về sàn giao dịch bất động sản thì có xin được không?

Giải đáp: Theo như quy định tại Luật kinh doanh bất động sản thì khi doanh nghiệp thành lập sàn giao dịch bất động sản thì phải có mã ngành nghề kinh doanh bất động sản nên trong trường hợp này thì công ty cần phải thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. 
Như vậy, sau khi công ty thực hiện việc bổ sung ngành nghề kinh doanh xong thì hoàn toàn có thể thành lập sàn giao dịch bất động sản khi đáp ứng điều kiện mà pháp luật quy định.
 
5. Sau khi thành lập sàn giao dịch bất động sản thì doanh nghiệp có phải thực hiện chế độ báo cáo không?
 
Giải đáp: Sau khi thành lập sàn giao dịch bất động sản thì doanh nghiệp phải có trách nhiệm lập báo cáo hàng tháng về tình hình giao dịch qua sàn. Báo cáo được gửi trước ngày 05 của tháng sau về Sở Xây dựng địa phương và Bộ Xây dựng.
Thủ tục đăng ký sàn giao dịch bất động sản
 
Trên đây là những nội dung tư vấn của VIVALAW về Thủ tục đăng ký hoạt động Sàn giao dịch Bất động sản. VIVALAW rất mong những thông tin này có thể giúp ích cho quý khách hàng. Nếu có bất kỳ vướng mắc nào hoặc cần tư vấn chi tiết hơn, quý khách hàng vui lòng liên hệ theo thông tin bên dưới. VIVALAW rất mong nhận được phản hồi của quý khách hàng.
 

Các bài viết liên quan

Dự án tiêu biểu của VIVALAW

l2id2080kffng1a8
TinTuc
l28tpiryaw3b0qgs