Dịch vụ đăng ký/thông báo chương trình khuyến mại

Nhằm đem đến những ưu đãi tốt cho khách hàng và xúc tiến thương mại nên nhiều thương nhân lựa chọn mở các chương trình khuyến mại nhân các dịp đặc biệt.
Dịch vụ đăng ký thông báo chương trình khuyến mại
 
Nhằm đem đến những ưu đãi tốt cho khách hàng và xúc tiến thương mại nên nhiều thương nhân lựa chọn mở các chương trình khuyến mại nhân các dịp đặc biệt. Tuy nhiên để thực hiện một chương trình khuyến mại các thương nhân cần phải thực hiện một số thủ tục theo quy định của pháp luật. Để khách hàng nắm rõ hơn các quy định này VIVALAW sẽ tư vấn về trình tự, thủ tục thực hiện việc đăng ký/thông báo khi mở một chương trình khuyến mại.

I. Cơ sở pháp lý

 • Luật Thương mại 2005;
 • Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/04/ 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;
 • Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương Mại và Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

II. Các chương trình khuyến mại phải thực hiện đăng ký/thông báo

1. Các hình thức khuyến mại phải thực hiện đăng ký 

Chương trình khuyến mại bằng hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi.

2. Các hình thức khuyến mại phải thực hiện thông báo

 • Đưa hàng hoá mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền;
 • Tặng hàng hoá, cung ứng dịch vụ cho khách hàng không thu tiền kèm theo hoặc không kèm theo việc mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, giá cung ứng dịch vụ trước đó;
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ;
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố;
 • Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên;
 • Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại.

II. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết

1. Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đăng ký khuyến mại

 • Sở Công thương nơi thực hiện khuyến mại (Nếu thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh);
 • Cục Xúc tiến Thương mại – Bộ Công Thương (Nếu thực hiện trên địa bàn 02 tỉnh trở lên).

2. Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ thông báo khuyến mại

Sở Công thương nơi thực hiện khuyến mại.

III. Bộ hồ sơ đầy đủ thực hiện thủ tục đăng ký/thông báo khuyến mại

1. Hồ sơ đăng ký khuyến mại

(1) Văn bản đề nghị thực hiện chương trình khuyến mại theo mẫu;
(2) Thể lệ chương trình khuyến mại;
(3) Mẫu vé số dự thưởng đối với chương trình khuyến mại có phát hành vé số dự thưởng;
(4) Hình ảnh hàng hóa khuyến mại và hàng hóa dùng để khuyến mại;
(5) Mẫu bằng chứng trúng thưởng (nếu có);
(6) Bản sao giấy xác nhận về chất lượng của hàng hóa khuyến mại, hàng hóa dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật (nếu có).

2. Hồ sơ thông báo khuyến mại

(1) Văn bản đề nghị thực hiện chương trình khuyến mại theo mẫu;
(2) Hình ảnh hàng hóa khuyến mại và hàng hóa dùng để khuyến mại;
(3) Bản sao giấy xác nhận về chất lượng của hàng hóa khuyến mại, hàng hóa dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật (nếu có).

IV. Quy định về thời gian chương trình khuyến mại

1. Chương trình khuyến mại mạng tính may rủi

Tổng thời gian thực hiện khuyến mại đối với một loại nhãn hiệu hàng hoá, dịch vụ không được vượt quá 180 (một trăm tám mươi) ngày trong một năm, một chương trình khuyến mại không được vượt quá 90 (chín mươi) ngày;
Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày hết thời hạn trao giải thưởng, giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại mang tính may rủi phải được trích nộp 50% giá trị đã công bố vào ngân sách nhà nước.

2. Chương trình khuyến mại giảm giá

Tổng thời gian thực hiện chương trình khuyến mại bằng cách giảm giá đối với một loại nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ không được vượt quá 90 (chín mươi) ngày trong một năm; một chương trình khuyến mại không được vượt quá 45 (bốn mươi lăm) ngày.

V. Các giấy tờ khách hàng cần chuẩn bị

1. Đối với đăng ký khuyến mại 

(1) Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
(2) Cung cấp thông tin về tên chương trình khuyến mại; địa bàn khuyến mại; hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại; hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại; thời gian khuyến mại; khách hàng của chương trình khuyến mại;
(3) Hình ảnh hàng hóa khuyến mại và hàng hóa dùng để khuyến mại;
(4) Bản sao giấy xác nhận về chất lượng của hàng hóa khuyến mại, hàng hóa dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật (nếu có);
(5) Các mẫu vé số dự thưởng/mẫu bằng chứng trúng thưởng (nếu có).

2. Đối với thông báo khuyến mại

(1) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Bản sao chứng thực);
(2) Hình ảnh hàng hóa khuyến mại và hàng hóa dùng để khuyến mại;
(3) Bản sao giấy xác nhận về chất lượng của hàng hóa khuyến mại, hàng hóa dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật (nếu có).

VI. Các công việc VIVALAW thực hiện

 1. Chuẩn bị bộ hồ sơ thực hiện thủ tục thực hiện chương trình khuyến mại;
 2. Đại diện Quý khách hàng thực hiện các thủ tục xin giấy phép khuyến mại tại cơ quan có thẩm quyền;
 3. Nhận Giấy xác nhận việc thực hiện chương trình khuyến mại và bàn giao lại cho Quý khách hàng;
 4. Tư vấn trước và sau khi được cấp phép thực hiện chương trình khuyến mại

VII. Thời gian thực hiện thủ tục

1. Đăng ký khuyến mại:

14-20 ngày (tính theo ngày làm việc) kể từ ngày nhận đầy đủ tài liệu từ khách hàng cung cấp.

2. Thông báo khuyến mại:

2-3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ tài liệu từ khách hàng cung cấp.
Dịch vụ đăng ký, thông báo chương trình khuyến mại
Trên đây là nội dung tư vấn của VIVALAW tới Quý khách hàng về dịch vụ đăng ký, thông báo chương trình khuyến mại, nếu cần giải đáp thêm về các thủ tục xin giấy phép khuyến mại, xin vui lòng liên hệ tới VIVALAW để được tư vấn chi tiết hơn.

 

Các bài viết liên quan

Dự án tiêu biểu của VIVALAW

l2iaxlg6a8e3ubvx
TinTuc
l28tpiryaw3b0qgs