Mức đóng bảo hiểm xã hội của người lao động năm 2022

Mức đóng bảo hiểm xã hội 2022 (BHXH, BHYT, BHTN) so với tỷ lệ đóng của năm 2021 có gì thay đổi không là thắc mắc của của nhiều người, nhất là với người lao động và các doanh nghiệp. Với mong muốn giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, VIVALAW sẽ thông tin một số nội dung cơ bản liên quan đến vấn đề này trong bài viết: “Mức đóng bảo hiểm xã hội của người lao động năm 2022”.

Mức đóng bảo hiểm xã hội 2022 (BHXH, BHYT, BHTN) so với tỷ lệ đóng của năm 2021 có gì thay đổi không là thắc mắc của của nhiều người, nhất là với người lao động và các doanh nghiệp. Với mong muốn giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, VIVALAW sẽ thông tin một số nội dung cơ bản liên quan đến vấn đề này trong bài viết: “Mức đóng bảo hiểm xã hội của người lao động năm 2022”

Anh 1.jpg

I. MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

1. Cách xác định tiền lương tháng tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Căn cứ theo khoản 2 Điều 5 Văn bản hợp nhất số 50/VBHN – VBQH Luật Bảo hiểm Xã hội quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động. Trong đó, tiền lương tháng đóng bảo hiểm bắt buộc gồm:
 • Mức lương;
 • Phụ cấp;
 • Các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động.

2. Mức lương tháng đóng BHXH bắt buộc tối thiểu và tối đa năm 2022

 • Mức lương tháng đóng BHXH bắt buộc tối thiểu:
Căn cứ theo quy định tại điểm 2.6 khoản 2 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH thì mức lương tối thiểu đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động năm 2022 như sau:
Vùng Người làm việc trong điều kiện bình thường Người đã qua học nghề, đào tạo nghề Người làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm Người làm việc trong điều kiện đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
Công việc giản đơn Công việc yêu cầu đã qua học nghề, đào tạo nghề Công việc giản đơn Công việc yêu cầu đã qua học nghề, đào tạo nghề
Vùng I 4.420.000 4.729.400 4.641.000 4.965.870 4.729.400 5.060.458
Vùng II 3.920.000 4.194.400 4.116.000 4.404.120 4.194.400 4.488.008
Vùng III 3.430.000 3.670.100 3.601.500 3.853.605 3.670.100 3.927.007
Vùng IV 3.070.000 3.284.900 3.223.500 3.449.145 3.284.900 3.514.843

(đơn vị: đồng/tháng)

 • Mức lương tháng đóng BHXH bắt buộc tối đa:
Căn cứ theo khoản 3 Điều Quyết định 595/QĐ-BHXH thì mức lương tháng đóng BHXH bắt buộc tối đa sẽ là 20 tháng lương cơ sở.
Hiện nay theo Nghị định 128/2020/QH14 thì mức lương cơ sở của năm 2022 vẫn giữ nguyên là 1,49 triệu đồng/tháng.
Như vậy, mức lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối đa là: 20 x 1,49 = 29,8 triệu đồng/tháng.

3. Bảng tỷ lệ trích đóng các khoản BHXH của người lao động Việt Nam 

Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH:
 • Từ ngày 01/10/2021 – 30/06/2022:
Người sử dụng lao động Người lao động
BHXH BHTN BHYT BHXH BHTN BHYT
HT ÔĐ - TS TNLĐ - BNN HT ÔĐ - TS TNLĐ - BNN
14% 3% 0% 0% 3% 8% - - 1% 1.5%
20% 10.5%
Tổng cộng 30.5%
 • Từ ngày 01/07/2022 – 30/09/2022:
Người sử dụng lao động Người lao động
BHXH BHTN BHYT BHXH BHTN BHYT
HT ÔĐ - TS TNLĐ - BNN HT ÔĐ - TS TNLĐ - BNN
14% 3% 0.5% 0% 3% 8% - - 1% 1.5%
20.5% 10.5%
Tổng cộng 31%
 • Từ ngày 01/10/2022 trở đi:
Người sử dụng lao động Người lao động
BHXH BHTN BHYT BHXH BHTN BHYT
HT ÔĐ - TS TNLĐ - BNN HT ÔĐ - TS TNLĐ - BNN
14% 3% 0.5% 1% 3% 8% - - 1% 1.5%
21.5% 10.5%
Tổng cộng 32%
Riêng đối với doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về TNLĐ-BNN, nếu đủ điều kiện, có văn bản đề nghị và được Bộ LĐ - TB&XH chấp thuận thì được đóng vào quỹ TNLĐ-BNN với mức thấp hơn là (0.3%).
Lưu ý: Mức đóng nêu trên không áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên. Những đối tượng này đóng BHXH theo mức sau:
Người sử dụng lao động Người lao động
BHXH BHTN BHYT BHXH BHTN BHYT
HT ÔĐ - TS TNLĐ - BNN HT ÔĐ - TS TNLĐ - BNN
14% 3% 0.5% 1% 3% 8% - - 1% 1.5%
21.5% 10.5%
Tổng cộng 32%

Anh 2.jpg

4. Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Mức đóng bảo hiểm = Tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH x Tỷ lệ trích các khoản bảo hiểm
Trong đó: Tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH được xác định ở mục 2 nêu trên.

5. Phương thức đóng BHXH bắt buộc

5.1. Đóng hàng tháng

Hằng tháng, chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng BHXH bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

5.2. Đóng 03 tháng hoặc 06 tháng một lần

Đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì đăng ký phương thức đóng 03 hoặc 06 tháng một lần với cơ quan BHXH; cơ quan BHXH phối hợp với cơ quan Lao động kiểm tra tại đơn vị trước khi quyết định phương thức đóng của đơn vị. Chậm nhất đến ngày cuối cùng của phương thức đóng, đơn vị phải chuyển đủ tiền vào quỹ BHXH.

5.3. Đóng theo địa bàn

Đơn vị đóng trụ sở chính ở địa bàn tỉnh nào thì đăng ký tham gia đóng BHXH tại địa bàn tỉnh đó theo phân cấp của BHXH tỉnh.

Chi nhánh của doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn nào thì đóng BHXH tại địa bàn đó hoặc đóng tại Công ty mẹ (Theo Khoản 1 Điều 1 Quyết định 888/QĐ-BHXH sửa đổi, bổ sung Điểm 3.2 Khoản 3 Điều 7 của Quyết định số 595/QĐ-BHXH).

II. Căn cứ pháp lý

 • Văn bản hợp nhất số 50/VBHN – VBQH Luật Bảo hiểm Xã hội;
 • Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế;
 • Nghị định 58/2020/NĐ-CP quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
 • Quyết định 595/QĐ-BHXH ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT;
 • Nghị định 90/2019/NĐ-CP mức lương tối thiểu vùng;
 • Nghị quyết 68/NQ-CP về một số chính sach hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid -19.
contact.jpg
Trên đây là những nội dung bài viết của VIVALAW về “Mức đóng bảo hiểm xã hội của người lao động năm 2022”. VIVALAW rất mong những thông tin này có thể giúp ích cho quý khách hàng. Nếu có bất kỳ vướng mắc nào hoặc cần tư vấn chi tiết hơn, quý khách hàng vui lòng liên hệ theo thông tin bên dưới. VIVALAW rất mong nhận được phản hồi của quý khách hàng.

Các bài viết liên quan

Dự án tiêu biểu của VIVALAW

l2hab71o6k25eo5p
TinTuc
l0ta0irm8c08ovvm