Tiền lãi vay có chịu thuế giá trị gia tăng không?

VIVALAW VIỆT NAM tự hào là một công ty tư vấn chuyên sâu về các loại giấy phép, chúng tôi có những Chuyên gia đầu ngành, nhiều kinh nghiệm để hỗ trợ Quý khách hàng Kinh doanh tuân thủ pháp luật và Hạn chế thấp nhất các rủi ro Pháp lý trong quá trình hoạt động. Chúng tôi xin giải đáp thắc mắc cho quý khách hàng về vấn đề: “Tiền lãi vay có chịu thuế giá trị gia tăng không”.

vat-concept-word-vat-put-coins-calculator-table.jpg

VIVALAW VIỆT NAM tự hào là một công ty tư vấn chuyên sâu về các loại giấy phép, chúng tôi có những Chuyên gia đầu ngành, nhiều kinh nghiệm để hỗ trợ Quý khách hàng Kinh doanh tuân thủ pháp luật và Hạn chế thấp nhất các rủi ro Pháp lý trong quá trình hoạt động. Chúng tôi xin giải đáp thắc mắc cho quý khách hàng về vấn đề: “Tiền lãi vay có chịu thuế giá trị gia tăng không”.

I. Căn cứ pháp lý

  • Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BTC các Thông tư hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng ban hành ngày 09/5/2018;

  • Luật Thuế giá trị gia tăng 2008.

II. Giải đáp

Theo điểm b Khoản 8, Điều 4 (Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng) quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT.

“b. Hoạt động cho vay riêng lẻ, không phải hoạt động kinh danh, cung ứng thường xuyên của người nộp thuế không phải là tổ chức tín dụng.”

Ví dụ: Công ty cổ phần HV có tiền nhàn rỗi chưa phục vụ hoạt động kinh doanh, Công ty cổ phần HV ký hợp đồng cho Công ty G vay tiền trong thời hạn 6 tháng và được nhận khoản tiền lãi thì khoản tiền lãi Công ty cổ phần HV nhận được thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Như vậy, nếu công ty cho vay tiền như trường hợp nêu trên thì khoản Tiền lãi cho vay không chịu thuế GTGT.

6436d6cfa39762c93b86.jpg
Trên đây nội dung hướng dẫn của  VIVALAW về câu hỏi “Tiền lãi vay có chịu thuế giá trị gia tăng không?”. VIVALAW VIỆT NAM rất mong những thông tin này có thể giúp ích cho quý khách hàng. Nếu có bất kỳ vướng mắc nào hoặc cần tư vấn chi tiết hơn, quý khách hàng vui lòng liên hệ theo thông tin bên dưới. VIVALAW rất mong nhận được phản hồi của quý khách hàng.

Các bài viết liên quan

Dự án tiêu biểu của VIVALAW

l2h2uyox033e2fue
TinTuc
l0ta0irm8c08ovvm