Chi phí lãi vay có được trừ khi đầu tư hay không?

Chi phí lãi vay là khoản chi phí khá phổ biến, hiện nay có nhiều doanh nghiệp thường đi vay khá nhiều khoản để mở rộng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng như đầu tư. Và đây là khoản chi phí tài chính mà các doanh nghiệp phải bỏ ra. Tuy nhiên theo quy định của pháp luật, khoản chi phí này không phải lúc nào cũng được tính là chi phí hợp lý.

20944141.jpg

Chi phí lãi vay là khoản chi phí khá phổ biến, hiện nay có nhiều doanh nghiệp thường đi vay khá nhiều khoản để mở rộng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng như đầu tư. Và đây là khoản chi phí tài chính mà các doanh nghiệp phải bỏ ra. Tuy nhiên theo quy định của pháp luật, khoản chi phí này không phải lúc nào cũng được tính là chi phí hợp lý.

Vì vậy, để giúp Quý Khách hàng có thể hiểu rõ hơn về chi phí lãi vay của doanh nghiệp, VIVALAW Việt Nam xin giới thiệu bài viết “Chi phí lãi vay có được trừ khi đầu tư hay không?”

I. Căn cứ pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp 2020;

 • Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp;

 • Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;

 • Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

II. Khái niệm cơ bản

Chi phí lãi vay là khoản chi phí mà doanh nghiệp phải trả cho các khoản tiền đi vay của mình. Trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, khoản chi phí lãi vay thể hiện khoản lãi phát sinh trong kỳ được đề cập trong báo cáo tài chính hàng năm của doanh nghiệp.

Lãi tiền vay của doanh nghiệp bao gồm:

 • Lãi vay ngắn hạn (khoản vay dưới 1 năm).

 • Lãi tiền vay dài hạn (khoản vay trên 1 năm).

 • Lãi tiền vay trên các khoản thấu chi.

 • Lãi suất trái phiếu, nợ chuyển đổi.

 • Các chi phí phát sinh trong quá trình làm thủ tục vay được phân bổ trong suốt quá trình vay.

 • Chi phí tài chính của tài sản cố định thuê tài chính.

 • Lãi suất từ các khoản vay khác.

III. Chi phí lãi vay không được trừ

Thứ nhất, đối với doanh nghiệp chưa góp đủ vốn điều lệ thì chi phí lãi vay tương ứng với phần vốn điều lệ còn thiếu được xác định như sau:

 • Trường hợp 1: Số tiền vay nhỏ hơn hoặc bằng số vốn điều lệ còn thiếu thì toàn bộ chi phí lãi vay được tính là khoản chi không được trừ.

 • Trường hợp 2: Số tiền vay lớn hơn số vốn điều lệ còn thiếu theo tiến độ vốn góp:

+ Nếu doanh nghiệp chỉ phát sinh một khoản vay:

 • Lãi vay không được trừ = Số Vốn điều lệ còn thiếu x Lãi suất của khoản vay x Thời gian góp vốn điều lệ còn thiếu.

+ Nếu doanh nghiệp phát sinh nhiều khoản vay:

 • Lãi vay không được trừ = Tỷ lệ (%) giữa (Vốn điều lệ còn thiếu/Tổng số tiền vay) x Tổng số lãi vay.

Thứ hai, lãi vay trong quá trình đầu tư của doanh nghiệp đã được ghi nhận vào giá trị của tài sản, giá trị công trình đầu tư thì sẽ không được tính vào khoản được trừ.

Thứ ba, tiền lãi doanh nghiệp vay của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay thì sẽ không được trừ.

IV. Chi phí lãi vay được trừ

Thứ nhất, đối với doanh nghiệp đã góp đủ vốn điều lệ theo tiến độ vốn góp, trong quá trình kinh doanh nếu có khoản chi trả lãi vay để đầu tư vào doanh nghiệp khác thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Thứ hai, khi doanh nghiệp đi vay và trả lãi vay thì phải thanh toán khoản tiền đó qua hình thức chuyển khoản hoặc hình thức khác nhưng phải dưới dạng tiền mặt thì mới được tính là khoản chi được trừ.

Thứ ba, khi vay của cá nhân (không phải tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế) thì lãi suất tiền vay phải không vượt quá 150% lãi suất cơ bản do ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm vay thì mới được tính vào chi phí hợp lý để được trừ.

z3369745375653_eed7b3b18003bd5f4a01de5e0487c989.jpg
Trên đây là những nội dung bài viết của VIVALAW về Chi phí lãi vay có được trừ khi đầu tư hay không? VIVALAW rất mong những thông tin này có thể giúp ích cho quý khách hàng. Nếu có bất kỳ vướng mắc nào hoặc cần tư vấn chi tiết hơn, quý khách hàng vui lòng liên hệ theo thông tin bên dưới. VIVALAW rất mong nhận được phản hồi của quý khách hàng.

Các bài viết liên quan

Dự án tiêu biểu của VIVALAW

l2h27va10zq0v97k
TinTuc
l0ta0irm8c08ovvm