Nghĩa vụ thuế khi góp vốn bằng tài sản

Thuế là khoản nghĩa vụ bắt buộc đối với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khi tham gia vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình. Trong đó, đối với Doanh nghiệp việc các thành viên cùng nhau tham gia để thành lập và xây dựng phát triển công ty lớn mạnh thì việc thành viên góp vốn là một phần không thể thiếu.

invoice-bill-paid-payment-financial-account-concept.jpg

Thuế là khoản nghĩa vụ bắt buộc đối với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khi tham gia vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình. Trong đó, đối với Doanh nghiệp việc các thành viên cùng nhau tham gia để thành lập và xây dựng phát triển công ty lớn mạnh thì việc thành viên góp vốn là một phần không thể thiếu. Vậy, khi góp vốn bằng tài sản vào công ty thì phải nộp những thuế gì?

Và để giúp Quý Khách hàng có thể hiểu rõ hơn về nghĩa vụ nộp thuế của mình khi góp vốn vào công ty theo quy đinh của pháp luật, VIVALAW Việt Nam xin giới thiệu bài viết “Nghĩa vụ thuế khi góp vốn bằng tài sản”.

I. Căn cứ pháp lý

 • Luật doanh nghiệp 2020;

 • Luật Quản lý thuế 2019;

 • Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP.

II. Nghĩa vụ thuế khi góp vốn bằng tài sản

1. Thuế GTGT

Theo quy định tại điểm a khoản 7 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT- BTC của Bộ tài chính, khi khách hàng góp vốn bằng tài sản sẽ không phải nộp thuế GTGT. Trong trường hợp này, khi góp vốn vào Công ty, khách hàng chỉ cần chuẩn bị giấy tờ kèm theo tài sản đó bao gồm:

 • Biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh, hợp đồng liên doanh, liên kết;

 • Biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn (hoặc văn bản định giá của tổ chức có chức năng định giá theo quy định của pháp luật);

 • Bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản.

2. Lệ phí trước bạ

Đối với trường hợp khi khách hàng thực hiện việc góp vốn của mình vào Công ty là tài sản có đăng ký quyền sở hữu như xe, giá trị quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở thì khách hàng (người góp vốn) phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc chuyển quyền sở hữu, chuyền quyền sử dụng đất đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ.

3. Thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân là thuế khi cá nhân có phát sinh thu nhập. Khi khách hàng góp vốn bằng tài sản vào Công ty thì việc góp vốn này không phát sinh thu nhập. Chính vì vậy, theo quy định pháp luật, khách hàng sẽ không phải đóng thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp này.

4. Những lưu ý khi thực hiện 

Thứ nhất, khi khách hàng (cá nhân) thực hiện việc chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn để góp vốn bằng tài sản vào Công ty, thì:

 • Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng đất

- Người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho Công ty tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Đối với tài sản là nhà, quyền sử dụng đất: phải đủ điều kiện góp vốn, chuyển nhượng theo quy định tại Luật đất đai, Luật nhà ở đối với quyền sử dụng đất, nhà được phép chuyển nhượng, góp vốn.

 • Đối với tài sản không đăng ký quyền sở hữu

Việc góp vốn phải được thực hiện bằng việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận bằng biên bản.

Thứ hai, đối với doanh nghiệp và tổ chức thực hiện góp vốn bằng tài sản vào doanh nghiệp khác thì doanh nghiệp không được sử dụng tiền mặt để thanh toán khi thực hiện việc góp vốn vào doanh nghiệp khác. Trong trường hợp này, khi thực hiện giao dịch góp vốn doanh nghiệp khác, các doanh nghiệp sử dụng một trong những hình thức sau:

 • Thanh toán bằng Séc;

 • Thanh toán bằng ủy nhiệm chi – chuyển tiền;

 • Các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp khác theo quy định hiện hành.

z3369745375653_eed7b3b18003bd5f4a01de5e0487c989.jpg
Trên đây là những nội dung bài viết của VIVALAW về Nghĩa vụ thuế khi góp vốn bằng tài sản. VIVALAW rất mong những thông tin này có thể giúp ích cho quý khách hàng. Nếu có bất kỳ vướng mắc nào hoặc cần tư vấn chi tiết hơn, quý khách hàng vui lòng liên hệ theo thông tin bên dưới. VIVALAW rất mong nhận được phản hồi của quý khách hàng.

Các bài viết liên quan

Dự án tiêu biểu của VIVALAW

l2h1xe811tk2z4vb
TinTuc
l0ta0irm8c08ovvm