Các mức xử phạt vi phạm hành chính về thuế mới nhất

Trong cơ chế tự khai, tự nộp, chế tài xử lý vi phạm pháp luật thuế không phải là mục tiêu chính của quản lý thuế mà chỉ là một công cụ nhằm khuyến khích sự tuân thủ. Trên bình diện tổng thể của quản lý thuế, xử lý vi phạm pháp luật thuế mang nặng tính “răn đe” để hướng đối tượng nộp thuế thực hiện sự tuân thủ pháp luật thuế.

businessman-hand-hold-old-wood-judge-hammer-with-mini-wood-house-model-from-model-wood-table-planning-buy-real-estate-planning-buy-property-choose-best-financial-liabilities-conceptxa.jpeg

Trong cơ chế tự khai, tự nộp, chế tài xử lý vi phạm pháp luật thuế không phải là mục tiêu chính của quản lý thuế mà chỉ là một công cụ nhằm khuyến khích sự tuân thủ. Trên bình diện tổng thể của quản lý thuế, xử lý vi phạm pháp luật thuế mang nặng tính “răn đe” để hướng đối tượng nộp thuế thực hiện sự tuân thủ pháp luật thuế. 

VIVALAW tự hào là một công ty tư vấn chuyên sâu về các loại giấy phép, chúng tôi có những Chuyên gia đầu ngành, nhiều kinh nghiệm để hỗ trợ Quý khách hàng Kinh doanh tuân thủ pháp luật và Hạn chế thấp nhất các rủi ro Pháp lý trong quá trình hoạt động. Liên quan tới “Các mức xử phạt vi phạm hành chính về thuế mới nhất” VIVALAW gửi quý khách hàng thông tin chi tiết như sau.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

  • Luật Quản lý thuế 2019;

  • Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

II. CÁC MỨC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ MỚI NHẤT

Thứ nhất, xử phạt vi phạm hành chính đối với người nộp thuế là doanh nghiệp

STT

Hành vi vi phạm

Mức xử phạt

Phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả

Lưu ý

1

Người nộp thuế vi phạm về thời hạn đăng ký thuế; thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh; thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn.

Phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Buộc nộp hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký thuế

 

2

Người nộp thuế vi phạm về thời hạn thông báo thay đổi thông tin trong đăng ký thuế.

Phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 500.000 đồng đến 7.000.000 đồng.

Buộc nộp hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký thuế

Không áp dụng đối với các trường hợp sau đây: 

- Cá nhân đã được cấp mã số thuế thu nhập cá nhân chậm thay đổi thông tin về CMND khi được cấp thẻ CCCD;

- Thông báo thay đổi thông tin trên hồ sơ đăng ký thuế về địa chỉ người nộp thuế quá thời hạn.

 

3

Khai sai, khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế không dẫn đến thiếu số tiền thuế phai nộp hoặc không dẫn đến tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn.

500.000 đồng đến 8.000.000 đồng.

Buộc khai lại và nộp bổ sung các tài liệu, Buộc điều chỉnh lại số lỗ, số thuế giá trị gia tăng.

 

4

Nộp quá thời hạn, không nộp hồ sơ khai thuế, các phụ lục kèm theo quy định về quản lý đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng.

Buộc nộp đủ số tiền chậm nộp, buộc nộp hồ sơ khai thuế, phụ lục kèm theo hồ sơ khai thuế.

Trường hợp số tiền phạt lớn hơn số tiền thuế phát sinh thì số tiền phạt tối đa bằng số tiền thuế phát sinh phải nộp nhưng không thấp hơn mức trung bình của khung phạt tiền 

5

Vi phạm quy định về cung cấp thông tin liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế.

2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

Buộc cung cấp thông tin

 

6

Vi phạm quy định về chấp hành quyết định kiểm tra, thanh tra thuế, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

Buộc cung cấp thông tin, tài liệu, sổ kế toán

 

7

Khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn

Phạt 20% số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế đã được miễn, giảm hoàn cao hơn sơ với quy định.

Buộc nộp đủ số tiền thuế thiếu, được hoàn, miễn, giảm cao hơn quy định, tiền chậm nộp, buộc điều chỉnh lại số lỗ, số thuế giá trị gia tăng 

 

8

Hành vi trốn thuế

Phạt tiền từ 1 đến 3 lần số tiền trốn thuế tùy theo các tình tiết tặng và giảm nhẹ.

Buộc nộp đủ số tiền thuế , Buộc điều chỉnh lại số lỗ, số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ trên hồ sơ thuế.

 

Lưu ý: Trên đây là mức phạt tiền áp dụng đối với người nộp thuế là tổ chức; mức phạt tiền đối với người nộp thuế là hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức trừ mục số 7, 8.

Thứ hai xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với ngân hàng thương mại và Tổ chức, cá nhân khác có liên quan

  • Xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với ngân hàng thương mại, người bảo lãnh nộp tiền thuế:

Phạt tiền tương ứng với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt không trích chuyển vào tài khoản của ngân sách nhà nước đối với ngân hàng thương mại không thực hiện trách nhiệm trích chuyển tiền từ tài khoản của người nộp thuế vào tài khoản của ngân sách nhà nước theo yêu cầu của cơ quan thuế 

Lưu ý: trừ trường hợp các tài khoản của người nộp thuế tại ngân hàng thương mại đó không còn số dư hoặc đã trích chuyển toàn bộ số dư tài khoản của người nộp thuế vào tài khoản của ngân sách nhà nước nhưng vẫn không đủ số tiền mà người nộp thuế phải nộp.

Người bảo lãnh phải nộp thay tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt (nếu có) cho người nộp thuế theo nội dung cam kết tại văn bản bảo lãnh trong trường hợp người nộp thuế không nộp vào ngân sách nhà nước.

  • Xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với tổ chức, cá nhân liên quan

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế, tài khoản của người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 05 ngày trở lên. 

Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 16.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

- Thông đồng, bao che người nộp thuế trốn thuế, không thực hiện quyết định cưỡng chế hành chính thuế, trừ hành vi không trích chuyển tiền từ tài khoản của người nộp thuế; 

- Không cung cấp hoặc cung cấp không chính xác thông tin liên quan đến tài sản, quyền, nghĩa vụ về tài sản của người nộp thuế do mình nắm giữ; tài khoản của người nộp thuế tại tổ chức tín dụng, kho bạc nhà nước.

  • Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc cung cấp thông tin.

6436d6cfa39762c93b86.jpg

Trên đây là những nội dung tư vấn của VIVALAW Các mức xử phạt vi phạm hành chính về thuế mới nhất. VIVALAW rất mong những thông tin này có thể giúp ích cho quý khách hàng. Nếu có bất kỳ vướng mắc nào hoặc cần tư vấn chi tiết hơn, quý khách hàng vui lòng liên hệ theo thông tin bên dưới. VIVALAW rất mong nhận được phản hồi của quý khách hàng.

Các bài viết liên quan

Dự án tiêu biểu của VIVALAW

l2h1rb7jkf1xrvbn
TinTuc
l0ta0irm8c08ovvm