Mức phạt chậm nộp cho các loại tờ khai báo cáo thuế

Tờ khai báo cáo thuế là tờ khai quan trọng mà hầu hết doanh nghiệp nào cũng phải thực hiện kê khai theo hàng tháng, hàng quý, hàng năm cho doanh nghiệp của mình. Vậy nên khi doanh nghiệp chậm nộp các loại tờ khai này sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật hiện hành.

administrator-business-man-financial-inspector-secretary-making-report-calculating-balance.jpg

Tờ khai báo cáo thuế là tờ khai quan trọng mà hầu hết doanh nghiệp nào cũng phải thực hiện kê khai theo hàng tháng, hàng quý, hàng năm cho doanh nghiệp của mình. Vậy nên khi doanh nghiệp chậm nộp các loại tờ khai này sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật hiện hành.

Và để giúp Quý Doanh nghiệp có thể hiểu rõ hơn về mức phạt chậm nộp đối với các loại tờ khai báo cáo thuế, VIVALAW Việt Nam xin giới thiệu bài viết “Mức phạt chậm nộp các loại tờ khai báo cáo thuế”.

I. Căn cứ pháp lý

  • Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14;

  • Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật quản lý thuế;

  • Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

II. Mức phạt chậm nộp cho các loại tờ khai báo cáo thuế

Khi Quý doanh nghiệp nộp chậm các loại tờ khai báo cáo thuế thì về nguyên tắc sẽ bị xử phạt cho từng loại tờ khai báo cáo thuế. 

  • Trường hợp ở cùng một thời điểm nếu người nộp thuế nộp chậm nhiều các loại tờ khai thuế của nhiều kỳ tính thuế nhưng cùng một sắc thuế thì chỉ bị xử phạt về một hành vi chậm nộp tờ khai báo cáo thuế có khung phạt tiền cao nhất trong số các hành vi đã thực hiện và sẽ áp dụng thêm tình tiết tăng nặng vi phạm nhiều lần. 

  • Trường hợp khi người nộp thuế nộp chậm nhiều các loại tờ khai báo cáo thuế thuộc trường hợp trốn thuế thì sẽ tách riêng từng trường hợp để xử phạt hành vi trốn thuế.

Căn cứ vào Luật quản lý thuế số 38/2019/QH 14, thì pháp luật quy định cụ thể hạn nộp đối với các loại tờ khai báo cáo thuế để giúp các doanh nghiệp thực hiện khai báo cáo thuế đúng thời hạn đưa ra:

Tờ khai

Hạn nộp chậm nhất

Theo tháng

Theo quý

Theo năm

Thuế TNDN

Không cần nộp tờ khai thuế.  Chỉ cần tạm tính số tiền phải nộp (Chậm nhất là ngày 30 tháng đầu của quý sau)

Thuế TNCN

Ngày 20 của tháng sau

Ngày cuối cùng của tháng đầu quý sau (Ngày 30 hoặc 31)

Ngày 31/03 của năm sau năm báo cáo

Thuế GTGT

Ngày 20 của tháng sau

Ngày cuối cùng của tháng đầu quý sau (Ngày 30 hoặc 31)

Ngày 31/03 của năm sau năm báo cáo

Thuế môn bài

(Lệ phí môn bài)

30/1 hàng năm

Báo cáo tài chính; Quyết toán thuế TNDN; TNCN

Ngày 31/03 của năm sau năm báo cáo

Trên là bảng tổng hợp hạn nộp chậm đối với các loại tờ khai báo cáo thuế mà Khách hàng cần nắm vững. Nếu nộp chậm so với thời gian mà pháp luật quy định thì mức phạt chậm nộp đối với các loại tờ khai báo cáo thuế quy định như sau:

Hành vi vi phạm với số ngày chậm nộp

Mức phạt

Hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ

Phạt cảnh cáo

Hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 30 ngày (trừ những hành vi bị phạt cảnh cáo nêu trên)

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

Hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 31 ngày đến 60 ngày

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng

Hành vi: 

- Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 61 ngày đến 90 ngày;

- Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;

- Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;

- Không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng

Hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế

Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng

6436d6cfa39762c93b86.jpg

Trên đây là những nội dung bài viết của VIVALAW về Mức phạt chậm nộp các loại tờ khai báo cáo thuế. VIVALAW rất mong những thông tin này có thể giúp ích cho quý khách hàng. Nếu có bất kỳ vướng mắc nào hoặc cần tư vấn chi tiết hơn, quý khách hàng vui lòng liên hệ theo thông tin bên dưới. VIVALAW rất mong nhận được phản hồi của quý khách hàng.

Các bài viết liên quan

Dự án tiêu biểu của VIVALAW

l2h0nt43ezpidedq
TinTuc
l0ta0irm8c08ovvm