Để được bán lẻ rượu cần đáp ứng những điều kiện gì?

Nghị định 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu chính thức có hiệu lực từ ngày 01/11/2017.

front-view-wine-appetizer-with-grapes.jpg

Căn cứ pháp lý: 

  • Nghị định 105/2017/NĐ-CP.

Giải đáp từ VIVALAW:

Nghị định 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu chính thức có hiệu lực từ ngày 01/11/2017. Nghị định này quy định về hoạt động kinh doanh rượu, bao gồm: Hoạt động sản xuất, nhập khẩu, phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu; hoạt động bán rượu tiêu dùng tại chỗ.

Theo đó, điều kiện bán lẻ rượu được quy định tại Điều 13 Nghị định 105/2017/NĐ-CP. Cụ thể bao gồm:

  1. Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.

  2. Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.

  3. Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.

Trên đây là nội dung tư vấn đối với thắc mắc của bạn về điều kiện bán lẻ rượu.

6436d6cfa39762c93b86.jpg
 

Các bài viết liên quan

Dự án tiêu biểu của VIVALAW

l2gz5tcqe754hpb1
TinTuc
l28tpiryaw3b0qgs