07 việc cần làm sau khi thành lập doanh nghiệp

1.jpg

I. Làm biển hiệu và treo tại trụ sở công ty

Doanh nghiệp bắt buộc phải làm biển hiệu công ty trong đó có ghi (Tên doanh nghiệp; Mã số thuế; Địa chỉ trụ sở chính; Thông tin liên hệ (SĐT, Email, Fax, Website) và gắn tại trụ sở chính của công ty.

II. Mua chữ ký số điện tử

Mục đích: để kê khai thuế, Bảo hiểm xã hội, hải quan và các thủ tục pháp lý yêu cầu nộp hồ sơ online.

III. Làm hồ sơ đăng ký thuế

Khai thuế Môn bài
Nếu người nộp thuế thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh phải khai thuế môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cấp GCN ĐKKD và đăng kí thuế hoặc ngày cấp GCN ĐKDN.
Nếu người nộp thuế mới thành lập cơ sở kinh doanh mà có hoạt động sản xuất kinh doanh thì thời hạn khai và nộp thuế môn bài là ngày cuối cùng của tháng thành lập.
Khai thuế GTGT
Doanh nghiệp mới thành lập mà đủ điều kiện đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ: gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế theo phương pháp Khấu trừ (mẫu 06/GTGT) tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp cùng với hồ sơ đăng ký thuế. Phải có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh hoặc hóa đơn đầu vào mua sắm máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ.
Doanh nghiệp mới thành lập khác thì áp dụng phương pháp tính trực tiếp. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.
Khai thuế TNDN
Thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm Kê khai hàng quý và Quyết toán thuế cuối năm.
Kê khai hàng quý: 1 quý/ lần
Hồ sơ: Tờ khai thuế TNDN tạm tính theo quý (theo mẫu do Bộ tài chính ban hành). Doanh nghiệp nộp 20% lợi nhuận.
Phương pháp tính thuế TNDN quy định tại Điều 3 Thông tư số 78/2014/TT-BTC

IV. Phát hành hoá đơn điện tử

Theo NĐ 123/2020/NĐ-CP quy định thời hạn cuối cùng phải chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện từ là từ ngày 01 tháng 7 năm 2022. Do đó, khuyến khích các doanh nghiệp chuyển đổi sớm.

V. Lập tài khoản ngân hàng

Bước 1: Lựa chọn ngân hàng: Doanh nghiệp nên lập tài khoản ngân hàng tại những ngân hàng uy tín, có nhiều điểm giao dịch trên cả nước để mở tài khoản ngân hàng.
Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ
Hồ sơ gồm có:
– Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh;
– Bản sao chứng thực CMND của đại diện theo pháp luật – chủ tài khoản;
– Bản sao chứng thực CMND của những người được ủy quyền giao dịch tại ngân hàng hoặc ủy quyền chủ tài khoản (Nếu có)
– Bản sao chứng thực CMND của kế toán trưởng (Nếu có)
Bước 3: Liên hệ với ngân hàng để nhận các biểu mẫu đăng kí mở tai khoản
Bước 4: Hoàn thiện các tài liệu đăng ký, tập hợp hồ sơ và gửi ngân hàng để mở tài khoản công ty; Đồng thời, chuẩn bị số tiền nộp vào tài khoản để đáp ứng yêu cầu về số dư tối thiểu trong tài khoản được quy định bởi mỗi ngân hàng. Thông thường, số tiền này là 1 triệu đồng đối với tài khoản VNĐ.
Bước 5: Đặt mua SÉC tại ngân hàng để sẵn sang rút tiền khi có dư tài khoản.

VI. Làm BHXH cho Người lao động

Nếu Doanh Nghiệp có từ 10 lao động trở lên và Doanh nghiệp ký hợp đồng với người lao động có thời hạn từ 03 tháng trở lên sẽ thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc: kế toán liên hệ với cơ quan BHXH để làm hồ sơ tham gia đóng bảo hiểm cho nhân viên.
Phải làm thang bảng lương để nộp cho cơ quan BHXH theo mẫu: Mẫu hệ thống thang bảng lương.

VII. Hoàn thiện các điều kiện về giấy phép, chứng chỉ, vốn

Đối với các thông tin còn thiếu trong quá trình đăng ký thành lập công ty như giấy phép con hay chứng chỉ hành nghề (đối với các mã ngành kinh doanh có điều kiện), doanh nghiệp cần nhanh chóng hoàn thiện để tránh bị xử phạt trong trường hợp có đoàn thanh tra.
Đồng thời, đối với các loại hình công ty như công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh… phải thực hiện đúng cam kết góp vốn trong thời hạn quy định 90 ngày kể từ khi có giấy phép kinh doanh. Trường hợp sau khi thành lập, có các phát sinh không mong muốn gây ảnh hưởng đến tài chính và thời hạn cam kết góp vốn, doanh nghiệp phải thực hiện làm thủ tục điều chỉnh giảm vốn điều lệ
6436d6cfa39762c93b86.jpg
 

Các bài viết liên quan

Dự án tiêu biểu của VIVALAW

l2g392x94iy4brrx
TinTuc
l0v1vz340ukp9eng