Công ty mới thành lập có được miễn lệ phí môn bài không?

10.jpg

Căn cứ pháp lý:

  • Điểm c Khoản 1 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP thì

“…Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) đối với:

a) Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới).

b) Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.

c) Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân được miễn lệ phí môn bài..…”

Giải đáp từ VIVALAW:

Do đó, doanh nghiệp thành lập mới từ ngày 25/02/2020 sẽ được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập. Thời hạn áp dụng từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm đầu thành lập. Hiện tại, Nghị định 22/2020/NĐ-CP vẫn đang còn hiệu lực cho tới khi có văn bản pháp luật khác thay thế hoặc bị hủy bỏ. Vì vậy, hãy theo dõi VIVALAW để nắm bắt được các thông tin mới nhất.
6436d6cfa39762c93b86.jpg
 

Các bài viết liên quan

Dự án tiêu biểu của VIVALAW

l2g0tnrm1f6e7d90
TinTuc
l0v1vz340ukp9eng