Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký sẽ bị xử lý ra sao?

Căn cứ theo quy định phát luật thì việc doanh nghiệp, hộ kinh doanh và đơn vị trực thuộc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký sẽ bị xử lí bằng các hình thức sau:

3.jpg

Căn cứ pháp lý:

– Luật Doanh nghiệp 2020;
– Điểu 6 Nghị định 98/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Giải đáp từ VIVALAW:

Căn cứ theo quy định phát luật thì việc doanh nghiệp, hộ kinh doanh và đơn vị trực thuộc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký sẽ bị xử lí bằng các hình thức sau:
Thứ nhất, xử lí hành chính
Điều 6, Nghị định 98/2020/NĐ-CP có quy định: 
“2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh không đúng phạm vi, đối tượng, quy mô, thời hạn, địa bàn, địa điểm hoặc mặt hàng ghi trong giấy phép kinh doanh được cấp.
5. Phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt quy định từ khoản 1 đến khoản 4 Điều này đối với đối tượng hoạt động sản xuất rượu công nghiệp; chế biến, mua bán nguyên liệu thuốc lá; sản xuất sản phẩm thuốc lá; kinh doanh phân phối, bán buôn rượu hoặc sản phẩm thuốc lá thực hiện hành vi vi phạm hành chính.” 
Như vậy, nếu như công ty, hộ kinh doanh và đơn vị trực thuộc không hoạt động kinh doanh tại địa điểm ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì công ty, hộ kinh doanh bạn sẽ bị xử lý vi phạm hành chính từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Trường hợp, doanh nghiệp, hộ kinh doanh kinh doanh có điều kiện không đúng địa điểm, trụ sở ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. 
Thứ hai, đóng mã số thuế
Khi cơ quan thuế xác định là “người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký”, sau một thời hạn nhất định, cơ quan thuế sẽ thực hiện đóng mã số thuế của doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Doanh nghiệp, hộ kinh doanh bị đóng mã số thuế không được phép xuất hóa đơn, hóa đơn được xuất trong trường hợp này không có giá trị sử dụng.
6436d6cfa39762c93b86.jpg
 

Các bài viết liên quan

Dự án tiêu biểu của VIVALAW

l2g039ja3cgw9zf3
TinTuc
l0v1vz340ukp9eng