Dịch vụ đăng ký bảo hộ giải pháp hữu ích

Thủ tục đăng ký bảo hộ giải pháp hữu ích là thủ tục hành chính do cá nhân, doanh nghiệp thực hiện nhằm xác lập quyền sở hữu của mình đối với giải pháp hữu ích đó và được pháp luật công nhận, bảo vệ quyền lợi, chống lại bất kì sự vi phạm của bên thứ ba.
1.jpg
Thủ tục đăng ký bảo hộ giải pháp hữu ích là thủ tục hành chính do cá nhân, doanh nghiệp thực hiện nhằm xác lập quyền sở hữu của mình đối với giải pháp hữu ích đó và được pháp luật công nhận, bảo vệ quyền lợi, chống lại bất kì sự vi phạm của bên thứ ba.
VIVALAW tự hào là một công ty tư vấn chuyên sâu về các loại giấy phép, chúng tôi có những Chuyên gia đầu ngành, nhiều kinh nghiệm để hỗ trợ Quý khách hàng Kinh doanh tuân thủ pháp luật và Hạn chế thấp nhất các rủi ro Pháp lý trong quá trình hoạt động. Liên quan tới Thủ tục đăng ký bảo hộ giải pháp hữu ích, VIVALAW gửi quý khách hàng thông tin chi tiết về hồ sơ, quy trình thực hiện như sau:

I. Thẩm quyền

 • Cục sở hữu trí tuệ

II. Điều kiện xin cấp văn bằng bảo hộ đối với sáng chế, giải pháp hữu ích

1. Điều kiện về chủ thể:

 • Mọi tổ chức, cá nhân Việt Nam, người nước ngoài thường trú tại Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có cơ sở kinh doanh tại Việt Nam đều có quyền trực tiếp nộp đơn đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích của mình hoặc cho người đại diện nộp đơn.
 • Nếu cá nhân nước ngoài không thường trú tại Việt nam hay tổ chức/cá nhân nước ngoài không có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam phải ủy quyền cho đại diện hợp pháp tại Việt Nam.

2. Điều kiện đối với giải pháp hữu ích:

 • Để được cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích cần đáp ứng các điều kiện sau: Không phải là hiểu biết thông thường; có tính mới; có khả năng áp dụng công nghiệp.

3. Điều kiện về hồ sơ:

 • Hồ sơ đăng ký cần hợp lệ và nộp đầy đủ các khoản phí, lệ phí đăng ký theo quy định.

III. Tài liệu khách hàng cung cấp

STT Tiêu đề hồ sơ Số lượng Ghi chú
1 Tờ khai đăng ký giải pháp hữu ích 02 VIVALAW hỗ trợ soạn
2 Bản mô tả giải pháp hữu ích 02 VIVALAW hỗ trợ soạn
3 Yêu cầu bảo hộ giải pháp hữu ích 01 VIVALAW hỗ trợ soạn
4 Bản Tóm tắt giải pháp hữu ích 02 VIVALAW hỗ trợ soạn
5 Giấy ủy quyền 01 Nếu thông qua đại diện
6 Giấy chuyển nhượng quyền nộp đơn 01  
7 Tài liệu xác nhận quyền đăng ký 01 Nếu thụ hưởng từ người khác.
8 Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên 01 Nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên.
9 Hình vẽ, sơ đồ (nếu có) 01  
10 Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí đăng ký 01 Nếu nộp qua dịch vụ bưu chính hoặc chuyển khoản trực tiếp.

2.jpg

IV. Công việc VIVALAW thực hiện

 1. Tư vấn toàn diện các vấn đề pháp lý và các khía cạnh pháp luật khác liên quan đến Đăng ký bảo hộ giải pháp hữu ích tại Việt Nam;

 2. Tư vấn sắp xếp, bố trí cơ sở theo quy định pháp luật;

 3. Soạn một bộ hồ sơ hoàn chỉnh theo quy định pháp luật;

 4. Đại diện Quý khách nộp hồ sơ Cục Sở hữu trí tuệ;

 5. Theo dõi và giải trình về hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

 6. Nhận kết quả Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ sáng chế, Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ giải pháp hữu ích;

 7. Bàn giao kết quả Giấy phép và bộ hồ sơ cần lưu tại cơ sở.

V. Thời gian thực hiện 

 • Thời gian thực hiện: 15 – 20 tháng (kể từ ngày nộp đơn).

VI. Hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ giải pháp hữu ích

 • Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ giải pháp hữu ích có hiệu lực từ ngày cấp đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn.

VII. Cơ sở pháp lý

 • Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi bổ sung 2009, 2019);

 • Nghị định 122/2010/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;

 • Thông tư 13/2010/TT-BKHCN sửa đổi quy định của Thông tư 17/2009/TT-BKHCN và 01/2007/TT-BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành;

 • Thông tư số 01/2007/TT – BKHCN hướng dẫn thi hành nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp (sửa đổi bổ sung năm 2016).

z3369745375653_eed7b3b18003bd5f4a01de5e0487c989.jpg

Trên đây là những nội dung tư vấn của VIVALAW về Dịch vụ đăng ký bảo hộ giải pháp hữu ích. VIVALAW rất mong những thông tin này có thể giúp ích cho quý khách hàng. Nếu có bất kỳ vướng mắc nào hoặc cần tư vấn chi tiết hơn, quý khách hàng vui lòng liên hệ theo thông tin bên dưới. VIVALAW rất mong nhận được phản hồi của quý khách hàng.
 

Các bài viết liên quan

Dự án tiêu biểu của VIVALAW

l2fyjbit7b3vei92
TinTuc
l1jdmik2iwfonqis