Thủ tục thuế sau khi thay đổi địa chỉ trụ sở doanh nghiệp

16.jpg

I. Tại cơ quan quản lý thuế mới chuyển đến

Sau khi thay đổi trụ sở và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới công ty  không cần làm thủ tục đăng ký thuế tại cơ quan thuế mới.

II. Thay đổi thông tin hóa đơn

  • Trường hợp công ty sử dụng hóa đơn giấy và vẫn tiếp tục sử dụng, Công ty khắc dấu địa chỉ, đóng lên địa chỉ trên hóa đơn và Thông báo thay đổi thông tin hóa đơn đã phát hành tới cơ quan quản lý thuế mới chuyển đến.
  • Trường hợp công ty sử dụng hóa đơn điện tử công ty thực hiện Thông báo thay đổi thông tin hóa đơn đã phát hành tới cơ quan quản lý thuế mới chuyển đến.
  • Trường hợp công ty đã hủy hóa đơn tại cơ quan thuế cũ (nơi chuyển đi) công ty thực hiện thông báo phát hành hóa đơn mới để sử dụng.

III. Thay đổi thông tin chứng từ thuế TNCN

  • Công ty phát hành chứng từ thuế TNCN tại cơ quan quản lý thuế mới nơi chuyển đến đúng với số biên lai trong Bảng biên lai chưa sử dụng (trường hợp báo cáo tình hình sử dụng biên lai thuế TNCN) hoặc phát hành mới (trường hợp đã hủy chứng từ thuế TNCN).
  • Sau thời điểm nộp hồ sơ chốt thuế và trong quá trình làm hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp không được xuất hóa đơn.
  • Trong lúc nộp hồ sơ chốt thuế, cơ quan thuế cũ chuyển đi sẽ tra soát lại tình hình đóng thuế, tình hình nộp báo cáo của công ty, nếu còn thiếu hoặc sai sót, cơ quan thuế quận cũ sẽ yêu cầu doanh nghiệp hoàn thiện.

6436d6cfa39762c93b86.jpg

 

Các bài viết liên quan

Dự án tiêu biểu của VIVALAW

l2fo32ln4ybzvik3
TinTuc
l0v1vz340ukp9eng