Công việc cần thực hiện sau khi thay đổi trụ sở công ty

Nộp hồ sơ tại chi cục thuế nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở chính để tiến hành thủ tục chốt thuế cho quận/huyện cũ hoặc tỉnh/thành phố cũ.

17.jpg

I. Nộp hồ sơ tới cơ quan quản lý thuế của doanh nghiệp

Nộp hồ sơ tại chi cục thuế nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở chính để tiến hành thủ tục chốt thuế cho quận/huyện cũ hoặc tỉnh/thành phố cũ.
Lưu ý: Việc này chỉ tiến hành khi thay đổi địa chỉ công ty khác quận/huyên hoặc tỉnh/thành phố

II. Nộp hồ sơ tới phòng đăng ký kinh doanh

Hồ sơ cho việc này bao gồm những tài liệu sau:
  • Thông báo thay đổi địa chỉ công ty (theo mẫu);
  • Biên bản họp của hội đồng thành viên, đại hội đồng cổ đông (áp dụng công ty TNHH 2 thành viên/công ty cổ phần);
  • Quyết định của chủ sở hữu công ty (công ty tnhh 1 thành viên)/ chủ tịch hội đồng thành viên/chủ tịch hội đồng quản trị công ty về việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty;
  • Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ hoặc hợp đồng ủy quyền cho tổ chức được ủy quyền thực hiện;

III. Thay đổi dấu của công ty

Với các công ty trên con dấy công ty có thông tin về quận/huyện/thành phố/tỉnh mà khi thay đổi sang quận/huyện/thành phố/tỉnh sẽ cần phải khắc lại dấu.

IV. In hoặc phát hành lại hóa đơn

Đối với các doanh nghiệp phải có hóa đơn VAT thì sau khi thay đổi trụ sở doanh nghiệp cũng cần phải thay đổi hóa đơn VAT vì trong hóa đơn bắt buộc phải có địa chỉ của doanh nghiệp.
Với các công ty sử dụng hóa đơn giấy sẽ hủy toàn bộ hóa đơn cũ và đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử sau khi hủy hóa đơn giấy, với các công ty đang sử dụng hóa đơn điện tử sẽ liên hệ với nhà cung cấp để tiến hành thay đổi thông tin hóa đơn trên phần mềm.

V. Mức phạt chậm nộp hồ sơ thay đổi trụ sở công ty

Khi phát sinh thay đổi mà quá thời hạn 10 ngày theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp chưa thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở thì doanh nghiệp có thể bị xử phạt hành chính với số tiền thấp nhất là 3.000.000 đồng và cao nhất là 20.000.000 đồng, phụ thuộc vào số ngày quá hạn mà doanh nghiệp chậm thực hiện theo quy định tại Điều 44 Nghị định 122/2021/NĐ-CP.
Như vậy, đối với trường hợp thay đổi trụ sở công ty thì cần phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày phát sinh thay đổi.
6436d6cfa39762c93b86.jpg
 
 

Các bài viết liên quan

Dự án tiêu biểu của VIVALAW

l2fnwgor8ul0nagn
TinTuc
l0v1vz340ukp9eng