Lưu ý khi bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh

Hiện nay theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020, thì doanh nghiệp có quyền kinh doanh tất cả những ngành nghề mà pháp luật không cấm và trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ không còn thể các ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp nữa, do đó rất nhiều doanh nghiệp nhầm tưởng rằng mình có thể tự ý kinh doanh mọi ngành nghề mà không cần thực hiện thủ tục với cơ quan đăng ký kinh doanh.

5.jpg

Thứ nhất, khi muốn bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh, các doanh nghiệp cần tìm hiểu xem đó có phải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện không và điều kiện đó là gì.

Thứ haidoanh nghiệp phải tiến hành mã hóa ngành nghề kinh doanh đó về ngành nghề kinh doanh cấp 4 trong hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định 337/QĐ-BKH: Quyết định về việc ban hành quy định nội dung hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam và quyết định 10/2007/QĐ-TTg: Quyết định ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

Thứ ba, thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Hiện nay theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020, thì doanh nghiệp có quyền kinh doanh tất cả những ngành nghề mà pháp luật không cấm và trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ không còn thể các ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp nữa, do đó rất nhiều doanh nghiệp nhầm tưởng rằng mình có thể tự ý kinh doanh mọi ngành nghề mà không cần thực hiện thủ tục với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Thứ tư, xin giấy phép hành nghề đối với những ngành nghề kinh doanh yêu cầu phải có giấy phép.

Đối với việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì doanh nghiệp cần phải chú ý đến các trường hợp sau:

  • Một là doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của mình mà không cần phải xác minh với văn phòng đăng ký kinh doanh là công ty đã đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

  • Hai là doanh nghiệp phải có các loại giấy tờ xác minh (vốn pháp định, giấy phép con, chứng chỉ,… ) mình có đủ điều kiện ngay từ thời điểm làm thủ tục thay đổi bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh.

6436d6cfa39762c93b86.jpg

 

Các bài viết liên quan

Dự án tiêu biểu của VIVALAW

l2fm99yq0qs7zsm7
TinTuc
l0v1vz340ukp9eng