Trường hợp nào bị thu hồi giấy phép kinh doanh

Căn cứ theo khoản 1 Điều 212 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định 05 trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cụ thể bao gồm:

7.jpeg

Căn cứ theo khoản 1 Điều 212 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định 05 trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cụ thể bao gồm:

(1) Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo;

(2) Doanh nghiệp do những người bị cấm thành lập doanh nghiệp theo quy định thành lập;

(3) Doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế;

(4) Doanh nghiệp không gửi báo cáo theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 216 Luật Doanh nghiệp 2020 đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản;

(5) Trường hợp khác theo quyết định của Tòa án, đề nghị của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của luật.

Trường hợp bị Cơ quan nhà nước ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp phải chính thức chấm dứt hoạt động kể từ ngày được ghi trong quyết định.

Nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục hoạt động mà không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì bị phạt tiền từ 50 – 100 triệu đồng theo điểm b khoản 4 Điều 46 Nghị định 122/2021/NĐ-CP.

6436d6cfa39762c93b86.jpg
 

Các bài viết liên quan

Dự án tiêu biểu của VIVALAW

l2fj8mp2fgqlq8fd
TinTuc
l0v1vz340ukp9eng