Những việc lưu ý trước khi giải thể doanh nghiệp

Doanh nghiệp phải hoàn tất các nghĩa vụ về Thuế tại Chi cục thuế quận, huyện và thực hiện thủ tục khóa mã số thuế trước khi nộp hồ sơ thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh tại nơi đặt trụ sở.

Doanh nghiệp phải hoàn tất các nghĩa vụ về Thuế tại Chi cục thuế quận, huyện và thực hiện thủ tục khóa mã số thuế trước khi nộp hồ sơ thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh tại nơi đặt trụ sở.

Những việc cần làm trước khi giải thể doanh nghiệp

I. Các trường hợp được phép và buộc phải giải thể công ty

Theo Khoản 1 Điều 207 quy định về Các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp như sau:
  • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
  • Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
  • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
  • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

II. Nghĩa vụ thuế

Doanh nghiệp phải hoàn tất các nghĩa vụ về Thuế tại Chi cục thuế quận, huyện và thực hiện thủ tục khóa mã số thuế trước khi nộp hồ sơ thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh tại nơi đặt trụ sở.

III. Các khoản nợ và nghĩa vụ thanh toán khác

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác. Do đó để thuận tiện cho việc giải thể công ty được nhanh chóng thì doanh nghiệp cần phải tiến hành thanh toán hết các khoản nợ.
Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự ưu tiên sau:
  • Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
  • Nợ thuế;
  • Các khoản nợ khác.
  • Sau khi đã hoàn thiện hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại chia cho chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỉ lệ sở hữu phàn vốn góp, cổ phần.

IV. Các đơn vị trực thuộc của công ty

Rà soát lại xem doanh nghiệp mình có đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hay địa điểm kinh doanh hay không. Nếu có, trước khi thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp, cần phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
Đây là điều vô cùng cần thiết bởi trong một số trường hợp doanh nghiệp “quên” hoặc không biết phải thực hiện việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trước khi làm thủ tục giải thể doanh nghiệp nên cứ chăm chăm đi làm thủ tục giải thể doanh nghiệp bao gồm cả khâu trả dấu cho cơ quan công an, xong sau đó, trên Sở Kế hoạch – Đầu tư mới ra thông báo yêu cầu phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trước thì khi đó doanh nghiệp sẽ không còn con dấu để làm các thủ tục này nữa.
Điều này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp phải đi đăng ký lại con dấu với cơ quan công an để tiếp tục thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và sau đó là giải thể doanh nghiệp.
Những việc cần làm trước khi thực hiện giải thể doanh nghiệp
Trên đây, Vivalaw đã gửi đến Quý khách hang những việc cần lư ý trước khi thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp. Nếu các bạn đang cần tư vấn thêm về dịch vụ này, vui lòng liên hệ đến Hotline của Vivalaw để được tư vấn chi tiết nhất.
 

Các bài viết liên quan

Dự án tiêu biểu của VIVALAW

l2fithpyblnihtxs
TinTuc
l0v1vz340ukp9eng