Doanh nghiệp tiến hành giải thể khi nào?

Theo nghị quyết; quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh; của Hội đồng thành viên; chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.

Doanh nghiệp phải tiến hành giải thể khi nào

Doanh nghiệp tiến hành giải thể theo nghị quyết; quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh; của Hội đồng thành viên; chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.

I. Các trường hợp giải thể

Trường hợp giải thể tự nguyện:

  • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn.

  • Theo nghị quyết; quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh; của Hội đồng thành viên; chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.

Trường hợp giải thể bắt buộc:

  • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định trong thời hạn 06 tháng liên tục; mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

  • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

Sau khi giải thể, doanh nghiệp bị xóa tên trong sổ đăng ký kinh doanh và chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp.

II. Điều kiện giải thể doanh nghiệp

Giải thể công ty là một thủ tục nhằm tạo cơ sở pháp lý để chấm dứt hoạt động của công ty. Tuy nhiên, khi chấm dứt hoạt động, doanh nghiệp cần đảm bảo quyền lợi đối với những người có liên quan tại công ty đó: người lao động, chủ nợ, đối tác kinh doanh, cơ quan nhà nước … Chính vì vậy, pháp luật hiện hành quy định, chỉ khi doanh nghiệp hoàn thành mọi nghĩa vụ tài sản và thanh toán hết các khoản nợ thì mới đủ điều kiện giải thể.

Ngoài ra, doanh nghiệp đó phải không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hay là bất cứ cơ quan trọng tài nào khác.

Doanh nghiệp phải tiến hành giải thể khi nào

Trên đây là một số trường hợp giải thể doanh nghiệp mà Vivalaw muốn gửi đến Quý khách hàng. Nếu các bạn cần tư vấn chi tiết kỹ hơn, vui lòng liên hệ đến Tổng đài tư vấn, hỗ trợ của Vivalaw để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.

Các bài viết liên quan

Dự án tiêu biểu của VIVALAW

l2finbyk4v9cxevp
TinTuc
l0v1vz340ukp9eng