Các hoạt động bị cấm khi có quyết định giải thể

Theo quy định tại Điều 211 Luật doanh nghiệp 2020 thì từ khi ra quyết định giải thể. Doanh nghiệp bị nghiêm cấm thực hiện các hoạt động sau đây:

Các hoạt động có thể bị cấm khi có quyết định giải thể công ty

Căn cứ pháp lý:

  • Luật Doanh Nghiệp 2020

Giải đáp từ VIVALAW:

Theo quy định tại Điều 211 Luật doanh nghiệp 2020 thì từ khi ra quyết định giải thể. Doanh nghiệp bị nghiêm cấm thực hiện các hoạt động sau đây:

  • Cất giấu, tẩu tán tài sản;

  • Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ;

  • Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp;

  • Ký kết hợp đồng mới, trừ trường hợp để thực hiện giải thể doanh nghiệp;

  • Cầm cố, thế chấp, tặng cho, cho thuê tài sản;

  • Chấm dứt thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực;

  • Huy động vốn dưới mọi hình thức.

Luật Doanh nghiệp 2020 cấm những hành động trên nhằm mục đích bảo vệ lợi ích của chủ nợ, khách hàng và người tiêu dùng. Vì vậy, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, cá nhân có hành vi vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Các hoạt động có thể bị cấm khi có quyết định giải thể công ty
Trên đây là một số hoạt động bị cấm khi có quyết định giải thể công ty mà Vivalaw muốn gửi đến các bạn. Nếu các bạn cần tư vấn chi tiết về thủ tục giải thể doanh nghiệp, vui lòng liên hệ đến Vivalaw để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.

Các bài viết liên quan

Dự án tiêu biểu của VIVALAW

l2fi721ocxg18wqt
TinTuc
l0v1vz340ukp9eng