Dịch vụ xin giấy phép cung cấp trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng

Game online ngày càng đóng vai trog quan trọng và chủ đạo trong thì phần thị trường Game vì tính tiện ích và phù hợp với xu hướng phát triển công nghệ thông tin hiện nay.

Dịch vụ xin giấy phép trò chơi điện tử G2

Game online ngày càng đóng vai trog quan trọng và chủ đạo trong thì phần thị trường Game vì tính tiện ích và phù hợp với xu hướng phát triển công nghệ thông tin hiện nay. Tuy nhiên, đôi khi người chơi không phân biệt được đâu là game hợp pháp, đâu là game không hợp pháp. Thực tế, “game hợp pháp” là các trò chơi điện tử đã được phê duyệt nội dung, kịch bản và được cung cấp bởi các doanh nghiệp đã được Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt.

Trong bài viết này VIVALAW xin hướng dẫn khái quát thủ tục xin giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng để quý khách hàng nắm được, đồng thời có được phương án để giải quyết các vướng mắc của mình.

A. Phân loại trò chơi điện tử

 • Trò chơi điện tử có sự tương tác giữa nhiều người chơi với nhau đồng thời thông qua hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp (gọi tắt là trò chơi G1);
 • Trò chơi điện tử chỉ có sự tương tác giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp (gọi tắt là trò chơi G2);
 • Trò chơi điện tử có sự tương tác giữa nhiều người chơi với nhau nhưng không có sự tương tác giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp (gọi tắt là trò chơi G3);
 • Trò chơi điện tử được tải về qua mạng, không có sự tương tác giữa người chơi với nhau và giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp (gọi tắt là trò chơi G4)

B. Các thủ tục pháp lý cần thực hiện

Để có thể cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 ra thị trường doanh nghiệp cần phải thực hiện các bước thủ tục sau:
 • Bước 1: Xin Cấp Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp trò chơi điện tử G2, G3, G4 tại Cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và truyền thông.
 • Bước 2: Thông báo cung cấp trò chơi điện tử G2, G3, G4 tại Cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và truyền thông.

C. Chi tiết thủ tục

I. Bước 1: Xin Cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp trò chơi điện tử G2, G3, G4 tại Cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và truyền thông

1. Thẩm quyền giải quyết:

 • Cục Quản lý Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin Truyền thông

2. Điều kiện để được cấp:

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp Luật Việt Nam, có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngành nghề cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng;
 • Đã đăng ký tên miền sử dụng để cung cấp dịch vụ trong trường hợp cung cấp dịch vụ trên Internet;
 • Có đủ khả năng tài chính, kỹ thuật, tổ chức, nhân sự để cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử phù hợp với quy mô hoạt động;
 • Có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin.

3. Bộ hồ sơ đầy đủ

STT Tiêu đề hồ sơ Số lượng Yêu cầu Ghi chú

A. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG KÝ, ĐÓNG DẤU

1 Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử
02
Ký, đóng dấu
VIVALAW Soạn thảo
  Đề án cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử:
2 Kế hoạch cung cấp dịch vụ, nhân sự, tài chính phù hợp với quy mô hoạt động 02 Ký, đóng dấu VIVALAW Soạn thảo
3 Sơ đồ tổng thể hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ, địa điểm đặt hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ 02 Ký, đóng dấu VIVALAW Soạn thảo
4 Biện pháp bảo đảm chất lượng dịch vụ và quyền lợi của người chơi 02 Ký, đóng dấu VIVALAW Soạn thảo

B. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CUNG CẤP

1 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 01 Bản sao y  
2 Thông tin về thiết bị cung cấp dịch vụ cả phần chính và dự phòng 01 File mềm  
3 Thông tin chi tiết về phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ 01 File mềm  
4 Các hình thức, loại thẻ thanh toán dịch vụ và doanh nghiệp hợp tác trong việc thanh toán dịch vụ 01 File mềm  
5 Văn bản xác nhận sử dụng tên miền hợp pháp đối với tên miền quốc tế 01 File mềm  

II. Bước 2: Thông báo cung cấp trò chơi điện tử G2, G3, G4 tại Cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và truyền thông

1. Thẩm quyền giải quyết:

 • Cục Quản lý Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin Truyền thông

2. Bộ hồ sơ đầy đủ

STT Tiêu đề hồ sơ Số lượng Yêu cầu Ghi chú

A. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG KÝ, ĐÓNG DẤU

1 Thông báo cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử theo Mẫu 02 Ký, đóng dấu VIVALAW Soạn thảo

B. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CUNG CẤP

1 Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử 01 Bản sao y  
2 Thông tin về trò chơi điện tử cần thông báo 01 File mềm  

III. Công việc VIVALAW thực hiện

 • Tư vấn tổng quát nôi đung về Thủ tục cho quý khách hàng trước khi thực hiện xin Giấy phép;
 • Soạn một bộ hồ sơ đầy đủ để thực hiện các thủ tục về Trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng;
 • Đại diện khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 
 • Nhận Kết quả và bàn giao Giấy tờ cho khách hàng;
 • Tư vấn cho khách hàng hậu kiểm cấp phép hàng năm.

IV. Thời gian thực hiện thủ tục:

 • 45 Ngày làm việc.

V. Hiệu lực của giấy phép:

 • Tối đa 10 năm kể từ ngày cấp.

VI. Cơ sở pháp lý

 • Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
 • Nghị định 27/2018/NĐ-CP của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
 • Nghị định 150/2018/NĐ-CP của Chính phủ về Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Dịch vụ xin giấy phép trò chơi điện tử G2, G3, G4

VII. Một số câu hỏi vướng mắc

1. Tại sao phải thực hiện thủ tục cấp phép game G2, G3, G4?

Trả lời:Theo Khoản 3 Điều 31 Nghị định 72/2013/NĐ-CP có quy định: “Doanh nghiệp được cung cấp dịch vụ trò chơi G2, G3, G4 khi có Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử và thông báo cung cấp dịch vụ đối với từng trò chơi điện tử”.
Căn cứ Điều 103 Nghị định 15/2020/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử:
“Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một trong các hành vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2 hoặc G3 hoặc G4 nhưng không thông báo hoặc thông báo không đúng thời hạn việc xin giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng về Bộ Thông tin và Truyền thông..
Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2 hoặc G3 hoặc G4 khi không có Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.”
Như vậy, đối với hành vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 mà không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền thì doanh nghiệp sẽ bị xử phạt với số tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng. Đồng thời, có một số chế tài bổ sung như Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định.

2. Công ty khi thực hiện thủ tục xin giấy phép game G2, G3, G4 rồi có được tiếp tục thực hiện xin giấy phép Game G1 hay không?

Trả lời
Hiện nay chưa có quy định nào hạn chế về việc Doanh nghiệp chỉ được phép cung cấp một trong các loại dịch vụ Game G1 Hoặc G2,3, 4.
Do đó, công ty hoàn toàn có thể vừa thực hiện thủ tục xin giấy phép cung cấp trò chơi điện tử G1 và vẫn có thể xin giấy phép game G2, G3, G4 miễn là về bản chất game phù hợp với từng loại giấy phép, đáp ứng điều kiện xin giấy phép và trong quá trình hoạt động đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.
Liên hệ Vivalaw Việt Nam
Trên đây là những nội dung tư vấn của VIVALAW về thủ tục xin giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng. VIVALAW rất mong những thông tin này có thể giúp ích cho quý khách hàng. Nếu có bất kỳ vướng mắc nào hoặc cần tư vấn chi tiết hơn về dịch vụ xin giấy phép cung cấp trò chơi điện tử, quý khách hàng vui lòng liên hệ theo thông tin bên dưới. VIVALAW rất mong nhận được phản hồi của quý khách hàng.

Các bài viết liên quan

Dự án tiêu biểu của VIVALAW

l2ffnfvld0tguxi0
TinTuc
l28tpiryaw3b0qgs