Dịch vụ xin giấy phép cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng

VIVALAW tự hào là đơn vị có năng lực và uy tín hàng đầu trong việc cung cấp dịch vụ xin giấy phép trò chơi điện tử trực tuyến. Với kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn sâu rộng và mối quan hệ, VIVALAW luôn luôn cam kết mang đến cho quý khách hàng một dịch vụ tốt nhất, thời gian nhanh nhất và đảm bảo ra giấy phép cho khách hàng đúng hẹn.

Dịch vụ xin giấy phép cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng

VIVALAW tự hào là đơn vị có năng lực và uy tín hàng đầu trong việc cung cấp dịch vụ xin giấy phép trò chơi điện tử G1 trên mạng. Với kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn sâu rộng và mối quan hệ, VIVALAW luôn luôn cam kết mang đến cho quý khách hàng một dịch vụ tốt nhất, thời gian nhanh nhất và đảm bảo ra giấy phép cho khách hàng đúng hẹn. Trong bài viết này VIVALAW xin hướng dẫn khái quát thủ tục xin giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng để quý khách hàng nắm được, đồng thời có được phương án để giải quyết các vướng mắc của mình.

A. Phân loại trò chơi điện tử

 • Trò chơi điện tử có sự tương tác giữa nhiều người chơi với nhau đồng thời thông qua hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp (gọi tắt là trò chơi G1);
 • Trò chơi điện tử chỉ có sự tương tác giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp (gọi tắt là trò chơi G2);
 • Trò chơi điện tử có sự tương tác giữa nhiều người chơi với nhau nhưng không có sự tương tác giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp (gọi tắt là trò chơi G3);
 • Trò chơi điện tử được tải về qua mạng, không có sự tương tác giữa người chơi với nhau và giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp (gọi tắt là trò chơi G4)

B. Các thủ tục pháp lý cần thực hiện

Để có thể cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 ra thị trường doanh nghiệp cần phải thực hiện các bước thủ tục sau:

 • Bước 1: Xin Cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 tại Cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và truyền thông.

 • Bước 2: Xin Cấp Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1 tại Cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và truyền thông.

C. Chi tiết các thủ tục

I. Bước 1: Xin cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 tại Cục phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông

1. Thẩm quyền giải quyết:

 • Cục Quản lý Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin Truyền thông

2. Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1

(1) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, có ngành nghề cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng đã được đăng tải trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia của doanh nghiệp;

(2) Đã đăng ký tên miền sử dụng để cung cấp dịch vụ;

(3) Có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin.

(4) Có đủ khả năng tài chính, kỹ thuật, nhân sự phù hợp với quy mô hoạt động và theo quy định pháp luật.

3. Bộ hồ sơ đầy đủ

STT Tiêu đề hồ sơ Số lượng Yêu cầu Ghi chú

A. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG KÝ, ĐÓNG DẤU

1 Đơn đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng 02
Ký, đóng dấu
VIVALAW Soạn thảo
  Đề án cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1:
2 Kế hoạch cung cấp dịch vụ, năng lực tài chính, tổ chức, nhân sự, kỹ thuật thực hiện cung cấp dịch vụ 02 Ký, đóng dấu VIVALAW Soạn thảo
3 Sơ đồ tổng thể hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ, địa điểm đặt hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ 02 Ký, đóng dấu VIVALAW Soạn thảo
4 Phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ 02 Ký, đóng dấu VIVALAW Soạn thảo
5 Kế hoạch kết nối với mạng Internet và mạng viễn thông 02 Ký, đóng dấu VIVALAW Soạn thảo
6 Phương án bảo đảm chất lượng dịch vụ, bảo đảm quyền lợi của người chơi 02 Ký, đóng dấu VIVALAW Soạn thảo
7 Kế hoạch sao lưu dữ liệu và phương án dự phòng về thiết bị, kết nối 02 Ký, đóng dấu VIVALAW Soạn thảo
8 Quy trình vận hành, khai thác, cung cấp và sử dụng dịch vụ 02 Ký, đóng dấu VIVALAW Soạn thảo
9 Kế hoạch bảo đảm bí mật, an toàn thông tin cá nhân của người chơi 02 Ký, đóng dấu VIVALAW Soạn thảo
10 Quy chế phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc bảo đảm an toàn, an ninh thông tin. 02 Ký, đóng dấu VIVALAW Soạn thảo

B. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CUNG CẤP

1 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 01 Bản sao y  
2 Mô tả chi tiết hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ cả phần chính và phần dự phòng 01
 
File mềm
 
3 Mô tả chi tiết hệ thống thanh toán trò chơi và kế hoạch kết nối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hỗ trợ thanh toán tại Việt Nam 01
 
File mềm
 
4 Mô tả chi tiết hệ thống thiết bị giám sát hoạt động hệ thống cung cấp dịch vụ 01
 
File mềm
 
5 Mô tả chi tiết hệ thống thiết bị bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, bảo đảm bí mật thông tin cá nhân của người chơi 01
 
File mềm
 

II. Bước 2: Xin cấp quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1 tại Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông. 

1. Thẩm quyền giải quyết

 • Cục Quản lý Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin Truyền thông

2. Điều kiện cấp quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1

(1) Doanh nghiệp Có Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử còn thời hạn tối thiểu 01 năm;

(2) Nội dung, kịch bản trò chơi điện tử không vi phạm các quy định pháp luật;

(3) Trò chơi điện tử có kết quả phân loại theo độ tuổi phù hợp với nội dung, kịch bản trò chơi theo quy định;

(4) Có biện pháp quản lý thông tin tài Khoản của người chơi

3. Bộ hồ sơ đầy đủ

STT Tiêu đề hồ sơ Số lượng Yêu cầu Ghi chú

A. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CUNG CẤP

1 Đơn đề nghị phê duyệt nội dung, kịch bản 02
 
Ký, đóng dấu
VIVALAW Soạn thảo
2
Cam kết thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp
02
 
Ký, đóng dấu
VIVALAW Soạn thảo
3 Mô tả chi tiết nội dung, kịch bản trò chơi điện tử 02
 
Ký, đóng dấu
VIVALAW Soạn thảo
4
Phương án kỹ thuật
02
 
Ký, đóng dấu
VIVALAW Soạn thảo

B. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CUNG CẤP

1 Giấy tờ chứng nhận bản quyền hợp pháp và văn bản thỏa thuận cho doanh nghiệp được phát hành trò chơi điện tử tại Việt Nam 01 Bản sao chứng thực  
2 Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 còn thời hạn tối thiểu 01 (một) năm 01 Bản sao  
3
Các hình ảnh, hoạt động, âm thanh đặc trưng trong trò chơi
01 File mềm  

III. Công việc VIVALAW thực hiện

 • Tư vấn tổng quát nôi đung về Thủ tục cho quý khách hàng trước khi thực hiện xin Giấy phép;
 • Soạn một bộ hồ sơ đầy đủ để thực hiện các thủ tục về Trò chơi điện tử G1 trên mạng;
 • Đại diện khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 
 • Nhận Kết quả và bàn giao Giấy tờ cho khách hàng;
 • Tư vấn cho khách hàng hậu kiểm cấp phép hàng năm.

IV. Thời gian thực hiện thủ tục

 • 60 Ngày làm việc.

V. Hiệu lực của giấy phép

 • Tối đa 10 năm kể từ ngày cấp.

VI. Cơ sở pháp lý

 • Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
 • Nghị định 27/2018/NĐ-CP của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
 • Nghị định 150/2018/NĐ-CP của Chính phủ về Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Dịch vụ xin giấy phép cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng

VII. Một số câu hỏi vướng mắc

1. Tại sao phải thực hiện thủ tục xin cấp phép game G1?

Trả lời: 

Theo Khoản 2 Điều 31 Nghị định 72/2013/NĐ-CP có quy định: “Doanh nghiệp được cung cấp dịch vụ trò chơi G1 khi có Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử và Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản đối với từng trò chơi điện tử do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp”.
Căn cứ Điều 103 Nghị định 15/2020/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử:
“Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 khi không có Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1.
Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 170.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 khi không có Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.”
Như vậy, đối với hành vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 mà không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền thì doanh nghiệp sẽ bị xử phạt với số tiền từ 70.000.000 đồng đến 170.000.000 đồng. 
Đồng thời, có một số chế tài bổ sung như: Tước quyền sử dụng Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 từ 01 tháng đến 03 tháng; Buộc thu hồi tên miền; Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định;… theo quy định tại Điều 103 Nghị định 15/2020/NĐ-CP.

2. Khi thực hiện thủ tục xin giấy phép game G1 có bắt buộc phải có người phụ trách chuyên môn cần bằng đại học không và bằng cấp thuộc chuyên ngành gì thì phù hợp? 

Trả lời: Theo quy định hiện nay thì khi bên bạn thực hiện thủ tục xin giấy phép Game G1, Cần đảm bảo các điều kiện trong đó có điều kiện về nhân sự và phải đảm bảo có một người chịu trách nhiệm về quản lý hoạt động cung cấp trò chơi điện tử và người này phải bằng cấp phù hợp đảm bảo đủ khả năng để đảm nhiệm. 

Tuy nhiên các văn bản cũng không quy định về việc bằng cấp đó thuộc chuyên ngành gì nên bên bạn có thể tự do lựa chọn chuyên môn cho phù hợp.

3. Công ty khi​ thực hiện thủ tục xin giấy phép game G1 rồi có được tiếp tục thực hiện xin giấy phép Game G2, 3, 4 hay không?

Trả lời: Hiện nay chưa có quy định nào hạn chế về việc Doanh nghiệp chỉ được phép cung cấp một trong các loại dịch vụ Game G1 Hoặc G2, 3, 4.

Do đó, công ty hoàn toàn có thể vừa thực hiện thủ tục xin giấy phép Game G1 và vẫn có thể xin giấy phép game G2, G3, G4 miễn là về bản chất game phù hợp với từng loại giấy phép, đáp ứng điều kiện xin giấy phép và trong quá trình hoạt động đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

Dịch vụ xin giấy phép cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng
Trên đây là những nội dung tư vấn của VIVALAW về thủ tục xin giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng. VIVALAW rất mong những thông tin này có thể giúp ích cho quý khách hàng. Nếu có bất kỳ vướng mắc nào hoặc cần tư vấn chi tiết hơn về các thủ tục xin giấy phép cung cấp dịch vụ trì chơi điện tử G1 trên mạng, quý khách hàng vui lòng liên hệ theo thông tin bên dưới. VIVALAW rất mong nhận được phản hồi của quý khách hàng.

Các bài viết liên quan

Dự án tiêu biểu của VIVALAW

l2faupiiilqsq0wa
TinTuc
l28tpiryaw3b0qgs