Quy định về Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS)

Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale - CFS) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu sản phẩm, hàng hoá ghi trong CFS để chứng nhận rằng sản phẩm, hàng hoá đó được sản xuất và được phép lưu hành tự do tại nước xuất khẩu.

Quy định về giấy phép lưu hành tự do CFS

Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale – CFS) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu sản phẩm, hàng hoá ghi trong CFS để chứng nhận rằng sản phẩm, hàng hoá đó được sản xuất và được phép lưu hành tự do tại nước xuất khẩu.

I. Cơ sở pháp lý

 • Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14;
 • Nghị định 69/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều luật của Luật Quản lý ngoại thương;
 • Thông tư 06/2011/TT-BYT quản lý mỹ phẩm;
 • Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

II. Mục đích

Giấy chứng nhận lưu hành tự do là văn bản chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu hàng hóa để chứng nhận hàng hóa đó được phép lưu hành tự do tại nước xuất khẩu. Đối với thủ tục công bố một số sản phẩm như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng..., doanh nghiệp Việt Nam bắt buộc phải có CFS do nhà sản xuất hoặc nhà xuất khẩu xin phía cơ quan nước sở tại.
 

III. Mẫu CFS Hàn Quốc cấp cho các sản phẩm mỹ phẩm

Quy định về giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS

IV. Nội dung giấy chứng nhận lưu hành tự do

Với mục đích kiểm tra chất lượng, độ tin cậy của hàng hóa nhập khẩu, do đó giấy phép lưu hành tự do hàng hóa nhập khẩu bắt buộc phải đáp ứng tổi tiểu các thông tin sau đây để bảo đảm tính chính xác:
 • Tên cơ quan, tổ chức cấp CFS.
 • Số, ngày cấp CFS.
 • Tên sản phẩm, hàng hóa được cấp CFS.
 • Loại hoặc nhóm sản phẩm, hàng hóa được cấp CFS.
 • Tên và địa chỉ của nhà sản xuất.
 • Trên CFS phải ghi rõ là sản phẩm, hàng hóa được sản xuất và được phép bán tự do tại thị trường của nước sản xuất hoặc nước cấp CFS.
 • Họ tên, chữ ký của người ký CFS và dấu của cơ quan, tổ chức cấp CFS.
Quy định về giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS
Trên đây là những nội dung tư vấn của VIVALAW về Quy định về Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS), VIVALAW rất mong những thông tin này có thể giúp ích cho quý khách hàng. Nếu có bất kỳ vướng mắc nào hoặc cần tư vấn chi tiết hơn, quý khách hàng vui lòng liên hệ theo thông tin bên dưới. VIVALAW rất mong nhận được phản hồi của quý khách hàng.
 

Các bài viết liên quan

Dự án tiêu biểu của VIVALAW

l2exult9j9uah7ff
TinTuc
l242eeasjv8g7riw