Dịch vụ cấp giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp (Giấy phép ICP)

Trang thông tin điện tử tổng hợp là sản phẩm thông tin có tính chất báo chí của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cung cấp thông tin tổng hợp trên cơ sở đăng đường dẫn truy cập tới nguồn tin báo chí hoặc trích dẫn nguyên văn, chính xác nguồn tin báo chí theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Dịch vụ cấp giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp (Giấy phép ICP)

Trang thông tin điện tử tổng hợp là sản phẩm thông tin có tính chất báo chí của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cung cấp thông tin tổng hợp trên cơ sở đăng đường dẫn truy cập tới nguồn tin báo chí hoặc trích dẫn nguyên văn, chính xác nguồn tin báo chí theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Hiện nay, trang thông tin điện tử tổng hợp là “cầu nối” tin tức giữa doanh nghiệp với khách hàng và đã trở thành một phương án kinh doanh đầy tiềm năng cho các doanh nghiệp. Vậy khi thiết lập một trang thông tin điện tử tổng hợp, doanh nghiệp cần phải chú ý những vấn đề gì để đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành về cấp giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp?

VIVALAW tự hào là một công ty tư vấn hàng đầu có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xin giấy phép website nói chung và cấp giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp nói riêng. Chúng tôi giúp quý khách hàng nắm rõ được các điều kiện, thủ tục, trình tự thực hiện khi thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp và có thể thay mặt quý khách hàng thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (Giấy phép ICP) tại Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Các Dự án VIVALAW đã thực hiện:
 • Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát (http://tin.tuyensinh247.com);
 • Công ty CP Truyền thông và Công nghệ 3T Việt Nam (http://0dong.vn);
 • Công ty CP Truyền thông Nông nghiệp Đa phương tiện (http://nhanongxanh.vn);
 • Công ty CP Truyền thông Văn Minh (http://baotonghop.vn);
 • ……..

I. Thẩm Quyền Cấp Giấy Phép

   1. Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin Truyền thông cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp các đối tượng sau:

 • Cơ quan báo chí; Cơ quan ngoại giao và lãnh sự; tổ chức trực thuộc ở Trung ương (trừ các trường hợp do Sở Thông tin và Truyền thông cấp);
 • Tổ chức tôn giáo hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
 • Tổ chức Chính phủ và phi Chính phủ nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

   2. Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp các đối tượng sau:

 • Tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan quản lý nhà nước của địa phương cấp quyết định thành lập, cấp phép hoạt động hoặc cấp đăng ký hoạt động;
 • Hệ thống tổ chức (theo ngành dọc) của các tổ chức trực thuộc ở Trung ương tại địa phương (bao gồm các tổ chức trong hệ thống nhà nước, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, doanh nghiệp nhà nước);
 • Các đại học, trường đại học, học viện, cao đẳng, cơ sở giáo dục, cơ sở dạy nghề có trụ sở chính tại địa phương;
 • Các doanh nghiệp do cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương cấp phép hoạt động có trụ sở chính tại địa phương;
 • Đơn vị trực thuộc các tập đoàn có trụ sở chính tại địa phương.

II. Các Điều Kiện Cấp Phép Trang Thông Tin Điện Tử Tổng Hợp

   1. Điều kiện về giấy phép kinh doanh và ngành nghề kinh doanh

 • Là tổ chức, doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam; Có đăng ký ngành nghề “Cổng thông tin” (6312), chi tiết: Thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp” (Cá nhân không thể đứng tên xin giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp).

   2. Điều kiện về tên miền:

 • Trang thông tin điện tử tổng hợp sử dụng ít nhất 01 tên miền “.vn” và lưu giữ thông tin tại hệ thống máy chủ có địa chỉ IP ở Việt Nam.
 • Trang thông tin điện tử tổng hợp của cùng tổ chức, doanh nghiệp không được sử dụng cùng tên miền có dãy ký tự giống nhau (bao gồm cả tên miền thứ cấp, ví dụ: forum.vnn.vn, news.vnn.vn là tên miền có dãy ký tự khác nhau).
 • Tên miền phải tuân thủ quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet. Đối với tên miền quốc tế phải có xác nhận sử dụng tên miền hợp pháp.
 • Đối với tổ chức, doanh nghiệp không phải là cơ quan báo chí, dãy ký tự tạo nên tên miền không được giống hoặc trùng với tên cơ quan báo chí.
   3. Điều kiện về máy chủ (hosting): Đảm bảo phải có ít nhất 01 hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam.
   4. Điều kiện về website: Website phải chưa hoạt động trong quá trình xin giấy phép, trường hợp website đã hoạt động khách hàng phải tạm thời đóng website.
   5. Điều kiện về nhân sự
 • Có ít nhất 01 nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin là người có quốc tịch Việt Nam hoặc đối với người nước ngoài có thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền cấp còn thời hạn ít nhất 06 tháng tại Việt Nam kể từ thời điểm nộp hồ sơ;
 • Có ít nhất 01 nhân sự quản lý nội dung thông tin và 01 nhân sự quản lý kỹ thuật.

    6. Điều kiện về kỹ thuật
 • Lưu trữ tối thiểu 90 ngày đối với nội dung thông tin tổng hợp kể từ thời điểm đăng tải;
 • Lưu trữ tối thiểu 02 năm đối với nhật ký xử lý thông tin được đăng tải;
 • Tiếp nhận và xử lý cảnh báo thông tin vi phạm từ người sử dụng;
 • Phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn truy nhập bất hợp pháp, các hình thức tấn công trên môi trường mạng và tuân theo những tiêu chuẩn đảm bảo an toàn thông tin;
 • Có phương án dự phòng bảo đảm duy trì hoạt động an toàn, liên tục và khắc phục khi có sự cố xảy ra, trừ những trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật;
 • Đảm bảo phải có ít nhất 01 (một) hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam, cho phép tại thời điểm bất kỳ cũng có thể đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin trên toàn bộ các trang thông tin điện tử, mạng xã hội do tổ chức, doanh nghiệp sở hữu theo các quy định tại điểm a, b,c,d và đ khoản 10 Điều 1 Nghị định 27/2018/NĐ-CP.

   7. Điều kiện khác

 • Có đủ khả năng tài chính phù hợp với quy mô hoạt động;
 • Có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin.

III. Bộ Hồ Sơ Đầy Đủ

STT Tiêu đề hồ sơ Số lượng Yêu cầu Ghi chú

A.   HỒ SƠ KHÁCH HÀNG KÝ, ĐÓNG DẤU

1 Giấy giới thiệu 02 Ký, đóng dấu VIVALAW Soạn thảo
2 Đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp 02 Ký, đóng dấu VIVALAW Soạn thảo
3 Đề án hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp 02 Ký, đóng dấu VIVALAW Soạn thảo

B.    HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CUNG CẤP

1 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 01 Bản sao y  
2 Văn bản chấp thuận của các tổ chức cung cấp nguồn tin để đảm bảo tính hợp pháp của nguồn tin 01 Bản sao y  
3 Hợp đồng thuê hosting (máy chủ) hoặc Giấy chứng nhận tên miền 01 Bản sao y  
4
Thông tin của người quản lý nội dung:
– Bằng tốt nghiệp đại học (nếu có)
– Giấy tờ chứng thực cá nhân của người quản lý nội dung.
01 Bản sao y  
5
Thông tin của người quản lý kỹ thuật:
– Bằng tốt nghiệp đại học về lĩnh vực công nghệ thông tin (nếu có)
– Giấy tờ chứng thực cá nhân của người quản lý kỹ thuật.
01 Bản sao y  
6 Bản Demo trang chủ và các chuyên mục của Trang thông tin điện tử tổng hợp 01 Bản sao y  

IV. Công Việc VIVALAW Thực Hiện

 • Tư vấn tổng quát về toàn bộ hệ thống website của quý khách hàng trước khi thực hiện xin phép;
 • Soạn một bộ hồ sơ đầy đủ để thực hiện thủ tục xin giấy phép ICP cho khách hàng ;
 • Đại diện khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Nhận Giấy phép ICP và bàn giao cho khách hàng;
 • Tư vấn cho khách hàng hậu kiểm cấp phép hàng năm.

V. Thời Gian Thực Hiện Thủ Tục:

 • 20 Ngày làm việc.

VI. Hiệu Lực Giấy Phép:

 • Tối đa 10 năm kể từ ngày cấp.

VII. Cơ Sở Pháp Lý

 • Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
 • Nghị định 27/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
 • Nghị định 150/2018/NĐ-CP Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông;
 • Thông tư số: 09/2014/TT-BTTTT Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội.

Dịch vụ cấp giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp (Giấy phép ICP)

VIII. Một Số Câu Hỏi Vướng Mắc

1. Trang thông tin điện tử tổng hợp là gì?

Chuyên gia tư vấnTheo quy định tại Khoản 2, Điều 20 Nghị định 72/2013/NĐ-CP định nghĩa về trang thông tin điện tử tổng hợp như sau: “Trang thông tin điện tử tổng hợp là trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin tổng hợp trên cơ sở trích dẫn nguyên văn, chính xác nguồn tin chính thức và ghi rõ tên tác giả hoặc tên cơ quan của nguồn tin chính thức, thời gian đã đăng, phát thông tin đó.”

2. Nếu doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp nhưng không có giấy phép thì doanh nghiệp có bị xử phạt gì không?

Chuyên gia tư vấn: Căn cứ theo Khoản 5, Điều 20 Nghị định 119/2020/NĐ-CP quy định như sau: “5. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp khi chưa được cấp phép.” Như vậy, đối với hành vi thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp mà không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền thì doanh nghiệp sẽ bị xử phạt với số tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng. Đồng thời, trang thông tin điện tử tổng hợp đó sẽ Buộc thu hồi tên miền đối với hành vi vi phạm theo quy định tại Khoản 8, Điều 20 Nghị định 119/2020/NĐ-CP.

3. Tổ chức, doanh nghiệp có giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép trong những trường hợp như thế nào?

Chuyên gia tư vấn: Các trường hợp phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp:

 • Thay đổi tên của tổ chức, doanh nghiệp;
 • Thay đổi địa điểm đặt máy chủ tại Việt Nam;
 • Thay đổi nhân sự chịu trách nhiệm;
 • Thay đổi, bổ sung nội dung thông tin, phạm vi cung cấp thông tin (tên miền khi cung cấp trên trang thông tin điện tử, hệ thống phân phối ứng dụng khi cung cấp cho các thiết bị di động) đối với trang thông tin điện tử tổng hợp.

4. Trong trường hợp nào tổ chức, doanh nghiệp được phép xin cấp lại giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp?

Chuyên gia tư vấn: Căn cứ theo quy định tại Khoản 15 Điều 1 Nghị định 27/2018/NĐ-CP:

 • Trường hợp giấy phép bị mất hoặc bị hư hỏng không còn sử dụng được, tổ chức, doanh nghiệp có giấy phép gửi văn bản đề nghị cấp lại giấy phép đến cơ quan cấp giấy phép.
 • Văn bản đề nghị phải nêu rõ số giấy phép, ngày cấp của giấy phép đã cấp và lý do đề nghị cấp lại giấy phép. Trường hợp giấy phép bị hư hỏng thì phải gửi kèm theo bản giấy phép bị hư hỏng;
 • Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ này nhận được văn bản đề nghị, cơ quan cấp giấy phép xem xét, cấp lại giấy phép. Trường hợp từ chối, cơ quan cấp giấy phép có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

5. Trang chủ của trang thông tin điện tử phải hiển thị những nội dung nào?

Chuyên gia tư vấn: Căn cứ Khoản 3 Điều 2 Nghị định 09/2014/TT-BTTTT quy định:

- Trang chủ của trang thông tin điện tử phải cung cấp đầy đủ các thông tin:

 • Tên của tổ chức quản lý trang thông tin điện tử;

 • Tên cơ quan chủ quản (nếu có);

 • Địa chỉ liên lạc, thư điện tử, số điện thoại liên hệ;

 • Tên người chịu trách nhiệm quản lý nội dung.

Ngoài các nội dung trên, trang thông tin điện tử tổng hợp phải ghi rõ số giấy phép đang còn hiệu lực, ngày, tháng, năm cấp, cơ quan cấp phép.

Lưu ý: Hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo Điểm đ Khoản 1 Điều 20 Nghị định 119/2020/NĐ-CP với mức phạt từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

6. Gia hạn Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp được bao nhiêu lần?

Chuyên gia tư vấn: Căn cứ quy định tại Khoản 15 Điều 1 Nghị định 27/2018/NĐ-CP thì Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp được gia hạn không quá 02 (hai) lần; mỗi lần không quá 02 (hai) năm.

Dịch vụ cấp giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp (Giấy phép ICP)
Trên đây là những nội dung tư vấn của VIVALAW về thủ tục đề nghị cấp giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp. VIVALAW rất mong những thông tin này có thể giúp ích cho quý khách hàng. Nếu có bất kỳ vướng mắc nào hoặc cần tư vấn chi tiết hơn về Thủ tục Cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (Giấy phép ICP), quý khách hàng vui lòng liên hệ theo thông tin bên dưới. VIVALAW rất mong nhận được phản hồi của quý khách hàng.

Các bài viết liên quan

Dự án tiêu biểu của VIVALAW

l2er3g8ca83yxtfi
TinTuc
l28tpiryaw3b0qgs