Dịch vụ cấp giấy phép hoạt động trung tâm đào tạo nghề

Theo khoản 2 Điều 3 Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014: “Đào tạo nghề nghiệp là hoạt động dạy và học nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng và thái [...]
l2a50y4jk9eu7n68
ChuyenMuc
Quản lý tin tức
l2a4z91eaq0mkbzk