Xử lý vi phạm trong hoạt động tư vấn du học mới nhất

Trong quá trình hoạt động tư vấn du học, nếu tổ chức, doanh nghiệp không tuân thủ theo các quy định của pháp luật về hoạt động tư vấn du [...]

Điều kiện để xin giấy phép tư vấn du học năm 2022

Một trong những khó khăn thường gặp của doanh nghiệp khi muốn thành lập trung tâm tư vấn du học là việc xác định liệu doanh nghiệp có đáp ứng [...]

Các trường hợp giấy phép tư vấn du học bị thu hồi

Hiện nay, Việt Nam hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, dẫn đến ngày càng có nhiều trung tâm tư vấn du học được mở ra để đáp ứng [...]

Quy trình thành lập trung tâm tư vấn du học mới nhất tại Hà Nội

Giấy phép tư vấn du học là một loại Giấy phép do Sở Giáo dục và Đào tạo cấp cho các tổ chức đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ [...]

Yêu cầu về nhân sự đối với trung tâm tư vấn du học theo quy định mới nhất

Để một doanh nghiệp phát triển cần có đội ngũ nhân sự vững mạnh, chuyên môn, kỹ năng mềm cao, đặc biệt đối với các trung tâm tư vấn thì [...]

Các tổ chức được phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học tại Việt Nam

Kinh doanh tư vấn du học thuộc nhóm ngành nghề kinh doanh có điều kiện, do đó không phải cá nhân, tổ chức nào cũng có thể thực hiện kinh [...]

Dịch vụ xin giấy phép hoạt động tư vấn du học

Đi du học ở nước ngoài không còn quá mới mẻ so với ngày trước. Bởi trước đó thì việc du học chỉ thực hiện được thông qua hình thức [...]
l2a4zq5g5rxd46ar
ChuyenMuc
Quản lý tin tức
l2a4z91eaq0mkbzk